Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση αναζήτησης στελέχους διαχείρισης και υλοποίησης έργου

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση στελέχους διαχείρισης και υλοποίησης έργου

Χρηματοδότηση: Χρηματοδότηση: Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 3 της Πράξης με τίτλο  «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5067215. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και  31/12/2023

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA