Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση διαδικτυακής πλατφόρμας ενημέρωσης

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) συμμετέχει, ως Επικεφαλής Εταίρος, στην υλοποίηση του Erasmus+ KA2 έργου με τίτλο: “Empowering SMEs for their digital transformation” και ακρωνύμιο “#SMEsGoDigital”, το οποίο σκοπεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και ιδιαιτέρως των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, στην προσπάθεια ψηφιακού τους μετασχηματισμού.

Χρηματοδότηση: Ο διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο  του έργου με τίτλο: “Empowering SMEs for their digital transformation” και ακρωνύμιο “#SMEsGoDigital”, με κωδικό:  2021-1-EL01-KA220-VET-000033235. Το έργο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  μέσω του Προγράμματος Erasmus+.

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και  31/01/2024.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA