Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για την παραγωγή ενός ανοιχτού διαδικτυακού μαθήματος στα πλαίσια του ERASMUS+ KA3 έργου: ENTRnet

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την για την παραγωγή ενός ανοιχτού διαδικτυακού μαθήματος στα πλαίσια του ERASMUS+ KA3 έργου: ΕΝΤRnet

Χρηματοδότηση: Ο διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 3: “Promoting networking among adult education providers in Entrepreneurship”  του έργου «Develop National Networks of Adult Education Providers in the field of Entrepreneurship/ ENTRNET» με κωδικό:  621546-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN. Το έργο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  μέσω του Προγράμματος Erasmus+.

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και  15/01/2023.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA