Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής εργαζομένων σε συμβατικές & εξ αποστάσεως δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), καλεί εργαζόμενους, ιδιωτικών επιχειρήσεων όλης της χώρας και όλων των κλάδων της οικονομίας, να παρακολουθήσουν, είτε συμβατικά είτε εξ αποστάσεως, ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης 50 ωρών (επιδότηση 5€ μικτά ανά ώρα) και να συμμετάσχουν σε δωρεάν διαδικασίας πιστοποίησης γνώσεων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

Με επικέντρωση σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, οι δράσεις κατάρτισης & πιστοποίησης αφορούν σε 5 θεματικά αντικείμενα.

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για:

  • Αλουμινοσιδηροκατασκευαστές
  • Ηλεκτρολόγους
  • Τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων
  • Υδραυλικούς
  • Ψυκτικούς

Η περίοδος υλοποίησης των προγραμμάτων εκτείνεται έως και τον Οκτώβριο του 2021.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή έως τις 30/09/2021.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής, όπου θα επιλέξει σε επίπεδο μιας περιφέρειας ένα από τα πέντε θεματικά αντικείμενα κατάρτισης και επιθυμητή μέθοδο εκπαίδευσης.

Γνωστοποιούμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι λόγω κάλυψης του αριθμού των εγκεκριμένων θέσεων δεν θα γίνονται πλέον δεκτές αιτήσεις υποψηφίων για τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Χρηματοδότηση:  Η πρόσκληση εντάσσεται στο έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας», με κωδικό ΟΠΣ 5002684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.).

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA