Νέα

Συμμετοχή στελεχών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε εκπαίδευση στην Ιταλία, με θέμα την κοινωνική και περιβαλλοντική τοπική επίδραση της ΕΕΚ

Μια ξεχωριστή ευκαιρία ενίσχυσης και αναβάθμισης προσόντων δόθηκε σε στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο συμμετοχής του φορέα στο έργο «ETTE – EUROPEAN TRAINERS’ TRAINING FOR EXCELLENCE», με συντονιστή εταίρο την EVTA και χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+. Σημειώνεται ότι κεντρικός σκοπός του έργου είναι η διάδοση πρακτικών κέντρων αριστείας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω δράσεων εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής δράσης ανέλαβε ο εταίρος ENAIP NET, ένα από τα μεγαλύτερα ιταλικά δίκτυα παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ιδρυτικό μέλος της EVTA.

Συμμετέχοντες, εκ μέρους όλων των εταίρων του έργου, ταξίδεψαν στην Ιταλία και με σημείο εκκίνησης την εκπαιδευτική δομή του ENAIP NET, στην πόλη Κονελιάνο, της επαρχίας Τρεβίζο, έλαβαν μέρος, το διάστημα 21 – 24 Ιανουαρίου 2020, στην 3η κατά σειρά ομαδική εκπαίδευση με τίτλο «Σκέψου παγκόσμια, δράσε τοπικά: ο κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην επικράτεια».

Βασικός σκοπός της διακρατικής αυτής εκπαιδευτικής συνάντησης ήταν η παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου κύκλου κατάρτισης (θεματικά εργαστήρια, επισκέψεις σε επιχειρήσεις, καλές πρακτικές) επίκαιρης θεματολογίας (food waste).

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ανά ημέρα, βασιζόταν στην εκπόνηση βιωματικών δραστηριοτήτων με συγκεκριμένη στοχοθεσία, οι οποίες εναλλάσσονταν με επισκέψεις σε γύρω περιοχές. Ειδικότερα και ανά ημέρα

1η μέρα

 • Γνωριμία με τον χώρο και το προσωπικό
 • Γνωριμία της ομάδας μέσω εκπαιδευτικού παιχνιδιού
 • Ολομέλεια (παρουσίαση αποτελεσμάτων δραστηριότητας)
 • Παρουσίαση καλής πρακτικής για την πρόληψη και μείωση των τροφίμων που προορίζονται για απορρίμματα

 

2η μέρα

 • Επίσκεψη σε Γεωργικό Τεχνολογικό Ινστιτούτο και σε σχολική φάρμα
 • Επίσκεψη σε παλιά ζυθοποιία και στο μουσείο της
 • Επίσκεψη σε γεωργικό συνεταιρισμό και αγορά προϊόντων για τη διενέργεια εργαστηρίου με θέμα την πρόληψη και μείωση των τροφίμων που προορίζονται για απορρίμματα
 • Επίσκεψη σε βιολογικό οινοποιείο

 

3η μέρα

 • Συμμετοχή σε εργαστήριο παραγωγής γευμάτων, με τη χρήση προϊόντων που συνήθως προορίζονται για απορρίμματα, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές και τους μαθητές του ENAIP Veneto
 • Συμμετοχή σε τρείς μικρούς κύκλους συζήτησης σε ομάδες, διάρκειας 30΄ έκαστος, με θέμα α) τρόποι διάδοσης του έργου, β) τρόποι βιωσιμότητας και επιρροής του έργου, γ) η στρατηγική εταιρική σχέση για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα

 

4η  μέρα 

 • Ανατροφοδότηση εκπαιδευτικής επίσκεψης / αξιολόγηση / επόμενα βήματα

 

Εκείνο που προέκυψε καταληκτικά από τη συγκεκριμένη διακρατική συνάντηση, πέραν των αναμενόμενων αποτελεσμάτων προώθησης και ανταλλαγής καλών πρακτικών ΕΕΚ σε επίπεδο έργου, ήταν η ανάδειξη μιας οπτικής, μέσω της οποίας συνδέεται η ανάπτυξη κύκλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε τον εντοπισμό στρατηγικών για ένα βιώσιμο μέλλον παγκοσμίως.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο ETTE πατήστε εδώ.   

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA