Νέα

Πρακτική άσκηση σε οργανισμούς και επιχειρήσεις στον τομέα της δημιουργικής οικονομίας

Στο πλαίσιο του έργου Live Skills δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των:

- ψηφιακών τεχνολογιών
- της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας
- της διαχείρισης τεχνών

να απασχολήσουν για μικρής διάρκειας πρακτική άσκηση, απόφοιτους που έχουν καταρτιστεί στα παραπάνω πεδία.

Η δράση της πρακτικής άσκησης δεν επιβαρύνει με κανένα κόστος την επιχείρηση, ενώ είναι μια διπλή ευκαιρία τόσο για τους ασκούμενους, όσο και τις επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τις γνώσεις που έχουν παραχθεί σε αυτούς τους τομείς από το ευρωπαϊκό έργο Live Skills.

Στο πλαίσιο αυτό αναζητούμε επιχειρήσεις και οργανισμούς, οι οποίοι σχετίζονται με τα παραπάνω αντικείμενα και θα ήθελαν να απασχολήσουν αποφοίτους των σεμιναρίων στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης του έργου.
Επισημαίνεται ότι η πρακτική άσκηση αφορά σε 120 ώρες απασχόλησης που πραγματοποιούνται με καθεστώς μαθητείας. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν συνιστά επιβάρυνση για την επιχείρηση ή τον οργανισμό σας, ενώ θα έχετε την δυνατότητα συνάντησης και προεπιλογής του υποψηφίου πριν την σύναψη της Σύμβασης Συνεργασίας.

H σύντομη αυτή πρακτική άσκηση στοχεύει στην πρακτική αξιοποίηση των δεξιοτήτων των σπουδαστών, αλλά και στην προώθηση της στοχευμένης απασχόλησής σε αυτούς τους τομείς.

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες οργανισμούς να προβληθούν μέσα από το έργο, καθώς η πρακτική άσκηση ολοκληρώνεται με την παραγωγή ενός LiveBrief, το οποίο θα περιγράφει την εμπειρία του σπουδαστή στον οργανισμό. Τα LiveBriefs θα προβληθούν μέσω των ιστοσελίδων του έργου LiveSkills, του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, του ΑΚΜΗ, και του British Council.

Παρακαλώ, ενημερώστε μας για την πρόθεση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα και τη διαθεσιμότητά σας άμεσα.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές/ απόφοιτοι παρακολούθησαν την πρώτη φάση των σεμιναρίων στον Οπτικοακουστικό Τομέα και τις Παραστατικές Τέχνες που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου από το ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Ο πρώτος σεμιναριακός κύκλος, αφορούσε τρία διαφορετικά προγράμματα σπουδών 72 ωρών (ανά πρόγραμμα) για την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους στις παρακάτω θεματικές:

  • Ψηφιακές και Νέες Τεχνολογίες: Δημιουργικά μέσα, Ψηφιακό Σχέδιο, Ψηφιακό Μάρκετινγκ
  • Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα: Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Στρατηγική, Επιχειρηματικά Μοντέλα
  • Διαχείριση Τεχνών: Οικονομική Διαχείριση, Μάρκετινγκ & Επικοινωνία, Νομική Διαχείριση

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας:

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Δημήτρης Γιακούλας
Τηλ: 2108846852, εσωτ. 401
email: giakoulas@imegsevee.gr

ΙΕΚ ΑΚΜΗ
Όλγα Μαρινέα
Τηλ: 2109769560-551

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA