Νέα

Διεθνές διαδικτυακό συνέδριο Craft and SMEs VET NET στις 16 & 17/09/2021

Διεθνές συνέδριο με τίτλο, «Η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτισης ως βασικός παράγοντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Οι νέες προκλήσεις και στρατηγικές», διοργανώνει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ως εταίρος του έργου Erasmus+ Craft and SMEs VET NET. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 16-17 Σεπτεμβρίου 2021.

Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετέχουν οργανισμοί Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης,  τεχνίτες και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκπαιδευτές, σχολεία και Πανεπιστήμια, φοιτητές και μαθητές, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, Οργανώσεις καταναλωτών, επιχειρηματικά, βιομηχανικά και πολιτιστικά ιδρύματα, καθώς και εξειδικευμένα Μέσα Ενημέρωσης. Μπορείτε να ολοκληρώσετε ηλεκτρονικά την εγγραφή σας εδώ.

Το Διεθνές Συνέδριο του Craft and SMEs VET NET θα εστιάσει σε σύγχρονα θέματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και, παράλληλα, στις λύσεις που θα μπορούσαν να αναζητηθούν μέσω της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Οι προκλήσεις αυτές αφορούν σε νέα ζητήματα που προέκυψαν, ειδικά μετά την κρίση του COVID- 19, και απαιτούν προσαρμοστικότητα, καθώς και νέες δεξιότητες.

 Συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν θεματικές όπως ο ψηφιακός και οικολογικός μετασχηματισμός, η πρόσβαση σε λιγότερες ευκαιρίες για τις χώρες- μη μέλη της Ε.Ε. και τα εθνικά σχέδια Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο στον σύνδεσμο: https://www.vet-net.eu/platform/learn/webinar-cycles/

Με τη συμμετοχή σας στο Συνέδριο, θα έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε, να συναντηθείτε διαδικτυακά με άλλους, να μοιραστείτε θέματα και να ανακαλύψετε λύσεις ή ιδέες.  Με στόχο την αλληλεπίδραση, τη δικτύωση και τα ανεύρεση δυναμικών λύσεων, τα θέματα της εκδήλωσης θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται, και μετά το πέρας αυτής, μέσω της πλατφόρμας του έργου: https://www.vet-net.eu/platform/. Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στην πλατφόρμα, ώστε να συμμετέχετε στον διάλογο που ολοκληρωθεί στο τελικό Συνέδριο στις Βρυξέλλες, 9-10 Δεκεμβρίου 2021.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA