Νέα

Δημόσια διαβούλευση προσχεδίου ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BUS-REGRoUP

Προσκαλούμε, τόσο εσάς όσο και το ευρύτερο δίκτυο συνεργατών σας, αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο να γίνετε μέρος μιας ανοικτής διαδικασίας διαβούλευσης https://busregroup2023.blogspot.com/, η οποία θα διαρκέσει έως την 29η Μαρτίου 2024, επί προτεινόμενων αναγκαίων κατευθύνσεων για να ξεπεραστούν εμπόδια και εντοπισμένα κενά δεξιοτήτων σε διάφορα επαγγέλματα του κατασκευαστικού κλάδου, προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί ενεργειακοί και περιβαλλοντικοί στόχοι για το 2030.

Η διαβούλευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BUS-REGRoUP «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ», στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με συντονιστή το ΚΑΠΕ.

Επισκεφτείτε την πλατφόρμα διαβούλευσης και υποβάλλετε τα σχόλιά σας επί του προσχεδίου ενός «Εθνικού Οδικού Χάρτη», ο οποίος παρέχει ένα σύνολο μέτρων προτεραιότητας για τα διάφορα επαγγέλματα του κλάδου (τόσο του «μπλε» όσο και του «λευκού» κολλάρου), ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για τα καθορισμένα μέτρα έως το 2030, τους κρίσιμους παράγοντες που πρέπει να προσεχθούν και τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίησή τους, καθώς και ένα σύνολο από μέτρα για την παρακολούθηση της προόδου των προτεινόμενων δραστηριοτήτων.

Σχετικά αρχεία:

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA