Νέα

Υψηλή βαθμολογία (86/100) για το έργο «Ενδυνάμωση των μικρών επιχειρήσεων για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό»

Ολοκληρώθηκε και τυπικά η υλοποίηση του Erasmus+ Έργου: «Ενδυνάμωση των μικρών επιχειρήσεων για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό», με ακρωνύμιο «#SMEsGoDigital» με την έκδοση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), που δρα Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος ERASMUS+, της απόφασης αξιολόγησης της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης του.

Η πολύ υψηλή βαθμολογία (86/100) που έλαβε το παραπάνω έργο κατά την αξιολόγηση της Τελικής του Έκθεσης από το ΙΚΥ αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα των παραχθέντων παραδοτέων και την πολύ σημαντική συνεισφορά του έργου στη χάραξη των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Το έργο «#SMEsGoDigital, διάρκειας 24 μηνών, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ στο πλαίσιο της δράσης KA220-VET – «Συμπράξεις συνεργασίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» με Επικεφαλής Εταίρο το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).

Λοιποί εταίροι του Έργου ήταν: το Mathesis 4FC (Ελλάδα), το ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE και η ECIPA (Ιταλία), η European Vocational Training Association (Βέλγιο), και η PIMEC PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA (Ισπανία).

Κύριο αποτέλεσμα του έργου  #SMEsGoDigital αποτελεί η διαδικτυακή πλατφόρμα www.smesgodigital.eu  προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των Μικρών Επιχειρήσεων για καθοδήγηση, δεξιότητες και πόρους για την κεφαλαιοποίηση των ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων και τον μετασχηματισμό των διαδικασιών τους. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει τεστ αυτοαξιολόγησης ψηφιακής ετοιμότητας των χρηστών, καθοδήγηση προς την ψηφιακή μετάβαση μέσα από οδικούς χάρτες τριών επιπέδων, ηλεκτρονικό μάθημα με εμπειρίες μικρομάθησης (18 ενότητες), καθώς και παροχή online δωρεάν καθοδήγησης από ψηφιακούς συμβούλους.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου: www.smesgodigital.eu , αλλά και στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: www.imegsevee.gr

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA