Νέα

Μνημόνιο Συνεργασίας ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ με το Επιμελητήριο Σερρών

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Επιμελητήριο Σερρών, προχώρησε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, με στόχο την συνεργασία σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Η υπογραφή του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Ιουνίου 2024, στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ, από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Σερρών, κ. Αθανάσιο Μαλλιαρά και τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργο Καββαθά.

Αντικείμενο του Μνημονίου είναι ο προσδιορισμός του γενικού πλαισίου αρχών συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου Σερρών και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, με σκοπό την εξασφάλιση τακτικής και λειτουργικής επικοινωνίας. Η συνεργασία αφορά το σχεδιασμό, την προετοιμασία, την εφαρμογή και εποπτεία ενός προγράμματος δράσεων και συνεργειών σε αντικείμενα ενδιαφέροντος των μικρών επιχειρήσεων, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών και ειδικότερα σε πεδία του επαγγελματικού και βιοτεχνικού οικοσυστήματος και στους τομείς μεταποίησης, εμπορίου και υπηρεσιών.

Βασικοί άξονες του Μνημονίου είναι η καταγραφή και μελέτη της υφιστάμενης κοινωνικοοικονομικής θέσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η παρακολούθηση της εξέλιξης κλάδων και επαγγελμάτων, με βάση την μελλοντική ανάπτυξη τεχνολογικών, οικονομικών και θεσμικών παραμέτρων. Η συνεργασία προβλέπεται να αναπτυχθεί και σε θέματα αξιοποίησης των δυνατοτήτων του ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και άλλων αναπτυξιακών εργαλείων σχετικών με δράσεις επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, συνεργασιών και εξωστρέφειας.

Για την βέλτιστη υλοποίηση της συνεργασίας θα συσταθεί, το επόμενο διάστημα, κοινή ομάδα εργασίας στελεχών του Επιμελητηρίου Σερρών και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, για να καθορίσει το πλαίσιο της συνεργασίας, να προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και της τεχνογνωσίας καθώς και να συντονίσει τις απαιτούμενες ενέργειες στις κοινές δράσεις.

Παρόντες στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, εκτός από τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργο Καββαθά και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Σερρών, κ. Αθανάσιο Μαλλιαρά, ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Σερρών, κ. Γιώργος  Ταΐρης, ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Σερρών  και Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ  κ. Σωτήρης Κοτσαμπάς και ο κ. Σταμάτης Βαρδαρός, Διοικητικός Διευθυντής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA