Νέα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το καινοτόμο έργο AppIntern στο οποίο συμμετείχε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Με τη δημιουργία της καινοτόμου ηλεκτρονικής πλατφόρμας AppInterN, ολοκληρώθηκε το έργο «Apprenticeship Inter-network: Bringing together VET institutions and enterprises through a Network of Career Hubs» («Δια-δίκτυο Μαθητείας: Προσέγγιση φορέων ιδρυμάτων ΕΕΚ και επιχειρήσεων μέσω ενός Δικτύου Κόμβων Σταδιοδρομίας»).

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+, με τη συμμετοχή του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και στοχεύει στην προώθηση της μαθητείας ως τρόπου ενίσχυσης της απασχολησιμότητας των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 268.854 ευρώ και διάρκειας 36 μηνών,είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης ευρωπαϊκών φορέων:

  • από την Ελλάδα: η ΔΥΠΑ, ως επικεφαλής εταίρος, ο Δήμος Αμαρουσίου, η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας (ΣΕΒ) και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων / ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ,
  • από την Ιταλία: ο Δήμος Ρώμης (Roma Capitale) και το Πανεπιστήμιο Unitelma Sapienza,
  • από την Ισπανία: η PIMEC, συνομοσπονδία εργοδοτών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων της Καταλονίας, και
  • από το Βέλγιο, ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Επαγγελματικής Κατάρτισης (EVTA).

Συμμετείχαν επίσης, ως «συνεργαζόμενοι εταίροι», η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), η Εθνική Ένωση Δήμων Ιταλίας (ANCI) και o Δήμος της Πόλης L’Hospitalet de Llobregat της Καταλονίας.Στην νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα AppInterN (Apprenticeship Inter-Network) φιλοξενούνται τρία εθνικά Career Hubs (ελληνικό, ιταλικό και ισπανικό), με στόχο την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της αγοράς εργασίας, καθώς και την άμεση και έγκυρη ενημέρωση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, πληροφοριών και γνώσεων σχετικά με τη μάθηση στον χώρο εργασίας.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συνέβαλε αποφασιστικά στην υλοποίηση του έργου ως Υπεύθυνος για την δημιουργία των επαγγελματικών μονογραφιών 10 επαγγελματικών ειδικοτήτων ανά συμμετέχουσα χώρα, οι οποίες φιλοξενούνται σε ειδική ενότητα εντός των Career Hubs.

Μία ακόμη καινοτομία αποτελεί ο νέος θεσμός των Business Ambassadors. Πρόκειται για έμπειρους και αναγνωρισμένους επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, οι οποίοι θα προσφέρουν πληροφόρηση στους μαθητές, σπουδαστές και αποφοίτους των σχετικά με τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και τις προοπτικές της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ειδικότητα που επέλεξαν.

Τέλος, Η ΔΥΠΑ σε συνεργασία με τους εθνικούς εταίρους του έργου προγραμματίζει σειρά ενημερωτικών ημερίδων προκειμένου να ενημερώσει τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις για τις δυνατότητες που τους παρέχονται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής AppInterN.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη διαδικτυακή πλατφόρμα: στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.appintern.eu/

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA