Νέα

Ψηφιακός μετασχηματισμός και μικρές επιχειρήσεις - Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός (digital transformation) αναφέρεται γενικότερα στην αλλαγή που επιφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες. Εστιάζοντας στην επιχειρηματικότητα, αφορά τις οργανωτικές αλλαγές μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών και επιχειρηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης και των λειτουργιών της.

Με βάση το Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (Digital Economy and Society Index - DESI) της ΕE, η ελληνική οικονομία υστερεί σημαντικά στον τομέα ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας που αφορά στην ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Στις ελληνικές επιχειρήσεις ο ψηφιακός μετασχηματισμός προχωράει με αργούς ρυθμούς, καθώς ναι μεν χρησιμοποιούν περισσότερο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά είναι λιγότερο πρόθυμες να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες και ψηφιακές λειτουργίες όπως το υπολογιστικό νέφος - cloud computing, το ηλεκτρονικό τιμολόγιο κ.α. Επίσης, σημαντική απόκλιση εμφανίζεται και στην αξιοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Οι ανάγκες αυτές, όπως και η δυνατότητα ενίσχυσης της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων επισημαίνεται και στις δύο νέες δράσεις που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ψηφιακό βήμα. τεχνολογική αναβάθμιση ΜΜΕ, επιδοτήσεις, ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠΑνΕΚΗ πρώτη δράση ονομάζεται Ψηφιακό Βήμα και αφορά επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους ψηφιακά βήματα αφού προσδιορίσουν αρχικά τις ψηφιακές τους ανάγκες. Στη συνέχεια υποβάλλουν το επενδυτικό τους σχέδιο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει δαπάνες όπως:

  • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
  • Ηλεκτρονικό κατάστημα
  • Διαδικτυακές Υπηρεσίες (πχ φιλοξενία, διαφήμιση)
  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Η δράση αφορά επενδυτικά σχέδια από 5.000 € έως 50.000 € και επιδοτεί κατά 50% τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτά.

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων της δράσης "Ψηφιακό Βήμα" πατήστε εδώ.

ψηφιακό άλμα, τεχνολογική αναβάθμιση ΜΜΕ, επενδύσειςΑντίστοιχη λογική και στόχευση (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις) έχει και η δράση Ψηφιακό Άλμα όπου το επενδυτικό σχέδιο ναι μεν περιλαμβάνει τις ίδιες κατηγορίες δαπανών και ποσοστά επιδότησης, αλλά προσβλέπει σε ακόμα μεγαλύτερα αποτελέσματα ψηφιακής αναβάθμισης για κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση.

Στη λογική αυτή ο προϋπολογισμός κάθε σχεδίου κυμαίνεται σε υψηλότερα όρια επένδυσης, από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη δράση "Ψηφιακό Άλμα" πατήστε εδώ.

Η λήξη των υποβολών των επενδυτικών σχεδίων και για τις δύο δράσεις έχει οριστεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2018.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA