Έργα

Εκπαίδευση εκπαιδευτών επιχειρήσεων για τη μάθηση στην εργασία - #Mentor4WBL@EU

Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην επιχείρηση συνιστά μια πολύ βασική παράμετρο για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος μάθησης στην εργασία (Work Based Learning -WBL) και ιδιαίτερα της μαθητείας.

Το έργο έχει ως στόχο την ανάπτυξη συγκεκριμένων προδιαγραφών και προσόντων, τα οποία θα πρέπει να πληρούν οι εκπαιδευτές στην επιχείρηση, ακολουθώντας μια πάγια πρακτική και άλλων αντίστοιχων αποτελεσματικών συστημάτων μαθητείας σε πολλές χώρες του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο αυτό η υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης στοχεύει στον εντοπισμό συγκεκριμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι απαραίτητα να διαθέτει ο εκπαιδευτής προκειμένου να μπορεί να επιτελέσει αποτελεσματικά τον εκπαιδευτικό του ρόλο.

Μεταξύ άλλων στόχος του έργου είναι η παροχή σε πιλοτικό επίπεδο, ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές στην επιχείρηση, αλλά και η ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης/ αναγνώρισης των συγκεκριμένων προσόντων.

Στο έργο συμμετέχουν φορείς από την Ελλάδα, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τουρκία οι οποίοι θα συνεργαστούν για τη σύνθεση των παραπάνω και τη βέλτιστη ανταλλαγή καλών πρακτικών και εργαλείων για την ανάπτυξη ενός συστήματος για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και των εκπαιδευόμενων στην εργασία.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές στην επιχείρηση
1 πλαίσιο πιστοποίησης & αναγνώρισης των προσόντων των συγκεκριμένων εκπαιδευτών
1 ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών
1 ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος
1 πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος και του συστήματος πιστοποίησης

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA