Έργα

Επιχειρηματικότητα και καινοτομία για ΜΜΕ - Εντός Αθηνών

Το έργο αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Δήμου της Αθήνας. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν δράσεις εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε υποστήριξη σε ομάδες επιχειρήσεων που επιδιώκουν τη διαμόρφωση επιχειρηματικών δικτύων για την προώθηση των αναπτυξιακών σχεδίων τους. Το χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων υπηρεσιών συμπλήρωσε η δράση για τον σχεδιασμό και την ανάδειξη επιχειρηματικών διαδρομών στην πόλη της Αθήνας, οι οποίες λειτουργούν σαν εργαλείο ανάπτυξης και προώθησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αξιοποιώντας στοιχεία από την ιστορία της πόλης, το πολιτιστικό της κεφάλαιο και την εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτήν.

Ο στόχος από την υλοποίηση του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας της μικρομεσαίας επιχείρησης, η ενίσχυση της βιωσιμότητάς της και η προσαρμογή της στις σύγχρονες ανάγκες της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων επιχειρηματικής υποστήριξης.

Αποτελέσματα έργου

278 επωφελούμενες επιχειρήσεις
2 συνεργατικοί σχηματισμοί
4 επιχειρηματικές διαδρομές
5 μελέτες

NEWSLETTER

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA