Έργα

Εταιρική κοινωνική ευθύνη και μικρές επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων

 

Το έργο αφορά την υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, ομαδικής και εξατομικευμένης πληροφόρησης και συμβουλευτικής, επιμόρφωσης και δικτύωσης, καθώς και εφαρμογής πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) στον Δήμο Αθηναίων.

Από τις εν λόγω δράσεις ωφελήθηκαν τόσο οι κοινωνικές-συνεταιριστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν ή/και δραστηριοποιούνται στον Δήμο Αθηναίων και οι εργαζόμενοί τους, όσο και ιδιωτικές επιχειρήσεις με έδρα το Δήμο Αθηναίων, καθώς και οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και τα στελέχη τους.

 

Σκοπό του έργου αποτελεί η πρόληψη και η καταπολέμηση του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων πληθυσμού εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, μέσα από δράσεις αξιοποίησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Στο πλαίσιο του έργου το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ευαισθητοποίησε μικρές επιχειρήσεις και ενεργοποίησε κλαδικούς συνδικαλιστικούς φορείς για την υποστήριξη φορέων του Δήμου Αθηναίων.

Αποτελέσματα έργου

21 επωφελούμενες επιχειρήσεις
7 επωφελούμενοι συλλογικοί φορείς
2 εκπαιδευτικά εγχειρίδια

NEWSLETTER

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA