Έργα

Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης

Το έργο αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης για εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους και συμβοηθούντα μέλη σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων είναι:

  1. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών – Εφαρμογές του διαδικτύου στη μικρή επιχείρηση.
  2. Επιχειρηματικότητα.
  3. Πρώτες βοήθειες στον χώρο εργασίας.
  4. Περιβαλλοντική εκπαίδευση.
  5. Εξειδικευμένη ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση επιχειρηματική και επαγγελματική ορολογία για τις μικρές επιχειρήσεις.
  6. Αρχές και μέθοδοι εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ο βασικός στόχος της υλοποίησης των προγραμμάτων είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας των μικρών επιχειρήσεων μέσω της ανάδειξης της επιχειρηματικής κουλτούρας, της βελτίωσης των δεξιοτήτων στις τεχνολογίες πληροφορικής και διοίκησης μικρής επιχείρησης και της ικανοποίησης διαπιστωμένων εκπαιδευτικών αναγκών σε επιμέρους εξειδικευμένους τομείς  (υγιεινή και ασφάλεια, περιβαλλοντική προστασία, εκπαίδευσης ενήλικων κ.ά.).

Αποτελέσματα έργου

4.736 εκπαιδευόμενοι/ες
303 προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης
14 θεματικά εκπαιδευτικά εγχειρίδια
1 επιστημονικό συνέδριο
4 μελέτες

NEWSLETTER

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA