Έργα

Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και πληροφορικής

Το έργο αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης για εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους και συμβοηθούντα μέλη σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων είναι:

  1. Βασικές γνώσεις πληροφορικής.
  2. Επιχειρηματικότητα για μικρές οικονομικές μονάδες.
  3. Εξειδικευμένες εφαρμογές πληροφορικής για μικρές επιχειρήσεις.

Ο στόχος της υλοποίησης των προγραμμάτων είναι να ενισχυθεί ο αναπτυξιακός χαρακτήρας των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στη χρήση εφαρμογών πληροφορικής και στην απόκτηση νέων επιχειρηματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως ικανοτήτων οργάνωσης και διοίκησης της μικρής επιχείρησης σε συνθήκες ανταγωνισμού.

Αποτελέσματα έργου

1.071 εκπαιδευόμενοι/ες
106 προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης
2 εκπαιδευτικά εγχειρίδια
3 μελέτες

NEWSLETTER

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA