Έργα

Προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων

Το έργο αφορά τη σύσταση «Γραφείου Ισότητας» της ΓΣΕΒΕΕ με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα της συνδικαλιστικής  εκπροσώπησης, την ενθάρρυνση  ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από τις γυναίκες, καθώς και την ευαισθητοποίηση του γενικότερου πληθυσμού σε θέματα διακρίσεων με έμφαση στην ισότητα των φύλων.

Το «Γραφείο Ισότητας» προσέφερε υπηρεσίες που αφορούν κυρίως την παροχή πληροφόρησης για θέματα συνδικαλιστικά, επιχειρηματικότητας, κατάρτισης και συμφιλίωσης οικογενειακής- επαγγελματικής ζωής, μέσω της Ανοιχτής Γραμμής Πληροφόρησης.

Επίσης, παρείχε σε πιλοτική βάση υπηρεσίες συμβουλευτικής σε θέματα ανάπτυξης διαπραγματευτικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, διαχείρισης συγκρούσεων και γενικότερα ανάπτυξης και διαχείρισης κοινωνικών θεμάτων σε γυναίκες επιχειρηματίες, με στόχο την ενδυνάμωση της συνδικαλιστικής δράσης και των διεκδικήσεων-αιτημάτων των γυναικών επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των μικρών επιχειρήσεων, όσο και στη βελτίωση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Επιπλέον, μέσω της υλοποίησης εργαστηρίων, το Γραφείο Ισότητας συνέβαλε στην ενημέρωση και την ενδυνάμωση γυναικών επιχειρηματιών και όσων σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, ενώ παράλληλα δραστηριοποιήθηκε στη μεταφορά και εφαρμογή συναφών καλών πρακτικών από τον διεθνή χώρο.

Διακρίσεις: Ανάδειξη του Γραφείου Ισότητας της ΓΣΕΒΕΕ μεταξύ των 100 καλών πρακτικών  των Ευρωπαίων  Κοινωνικών Εταίρων (www.resourcecentre.etuc.org/gendertoolkit και www.erc-online.eu/gendertoolkit)

 

Αποτελέσματα έργου

100 επωφελούμενες από τη γραμμή πληροφόρησης
157 καταρτιζόμενες
15 γυναίκες που έλαβαν συμβουλευτική
3 μελέτες
2 ενημερωτικά έντυπα

NEWSLETTER

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA