Έργα

Ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες στη δημιουργική βιομηχανία - Live skills

Η δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία παίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης της Ευρώπης. Παρόλα αυτά πολλοί από τους επαγγελματίες στον πολιτισμό και τη δημιουργική βιομηχανία δεν διαθέτουν μια σειρά από άλλες σημαντικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες τάσεις της απασχόλησης και της αγοράς. Την ίδια στιγμή υπάρχουν μια σειρά από ευκαιρίες, τεχνολογίες, επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά και πηγές χρηματοδότησης όπου αν μπορούσαν να τα αξιοποιήσουν επαρκώς θα μπορούσαν να εισάγουν καινοτομίες και να οδηγήσουν τον τομέα σε περαιτέρω ανάπτυξη.

Σκοπός του έργου  “Live Skills” είναι να αντιμετωπίσει την έλλειψη αυτών των οριζοντίων επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων στους επαγγελματίες των δημιουργικών κλάδων των οπτικοακουστικών μέσων και των ζωντανών παραστάσεων, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό τη συνάφεια της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός με έναν ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο το έργο αναπτύσσει έρευνες, εργαλεία και δράσεις σε τρεις διακριτές φάσεις. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιεί:

  • Έρευνα αναγκών επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων στους κλάδους των οπτικοακουστικών μέσων στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Μ. Βρετανία και τη Ρουμανία
  • Δημιουργία προγραμμάτων μαθημάτων (curricula) για τις τέσσερις χώρες
  • Πιλοτική εφαρμογή των προγραμμάτων μαθημάτων στις τέσσερις χώρες

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση της διερεύνησης αναγκών για επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες στους δημιουργικούς κλάδους στις τέσσερις χώρες της περιοχής συνεργασίας.

Το έργο επιδιώκει να συμβάλει στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας των επαγγελματιών και των φοιτητών του πολιτισμού, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του τομέα και να δημιουργήσει ένα ζωντανό, εύρωστο βιώσιμο δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Αποτελέσματα έργου

1 έρευνα διάγνωσης αναγκών δεξιοτήτων
1 οδηγός ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων
12 εργαστήρια ανάπτυξης εκπαιδευτικού πλαισίου
12 σεμινάρια
3 curricula (προγράμματα μαθημάτων)

NEWSLETTER

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA