Έργα

Καινοτομία και επιχειρηματικά δίκτυα στις μικρές επιχειρήσεις

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ενσωμάτωσης και ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών και πρακτικών στο επίπεδο της μικρής επιχείρησης καθώς και την προστιθέμενη αξία που προκύπτει από την αποτελεσματική δόμηση συνεργατικών επιχειρηματικών σχημάτων, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανέπτυξε έναν εκτεταμένο μηχανισμό παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν αρχικά δράσεις ενημέρωσης και επιμόρφωσης των επιχειρήσεων και στη συνέχεια παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης. Ειδικότερα, η εξατομικευμένη υποστήριξη κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με:

  1. τη διαχείριση της οργανωτικής και τεχνολογικής καινοτομίας,
  2. την ενθάρρυνση δημιουργίας επιχειρηματικών δικτύων (π.χ. clusters),
  3. την υποστήριξη σε θέματα διανοητικής (βιομηχανικής και πνευματικής) ιδιοκτησίας,
  4. την επιχειρηματική διαμεσολάβηση (επιχειρηματικές συναντήσεις- επισκέψεις)  μεταξύ επιχειρήσεων ή/και φορέων σχετικών με την καινοτομία.

 

Κύριος στόχος των πρωτοβουλιών αυτών των δράσεων, αποτέλεσε και αποτελεί η ενίσχυση του παράγοντα «γνώση» και η ενδυνάμωση της καινοτομικής δραστηριότητας μέσα από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, νεωτερικών επιχειρηματικών μοντέλων, σύγχρονων δεξιοτήτων και νέων μορφών συνεργασίας μεταξύ των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Αποτελέσματα έργου

141 επωφελούμενες επιχειρήσεις
9 επιχειρηματικά δίκτυα
13 επιχειρηματικές επισκέψεις/συναντήσεις
130 καταρτιζόμενοι
8 μελέτες

NEWSLETTER

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA