Έργα

Δίκτυο ενίσχυσης επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις

Το έργο αφορά την παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με σκοπό τη διατήρηση/βελτίωση της θέση τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Τα πεδία στα οποία πραγματοποιήθηκε η συμβουλευτική υποστήριξη προέκυψαν έπειτα από σχετική μελέτη διερεύνησης αναγκών και κάλυπταν θέματα όπως η προώθηση πωλήσεων, η χρηματοδότηση, η λογιστική διαχείριση, η ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας, η διαχείριση ποιότητας, τα θέματα ανταγωνισμού, η ασφάλεια και η υγιεινή στον χώρο εργασίας, καθώς και κάποια άλλα θέματα στα οποία ενδέχεται να χρειάζεται υποστήριξη και καθοδήγηση μια μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση.

Παράλληλα, υλοποιήθηκαν δράσεις μέντορινγκ, περιορισμένης κλίμακας, σε επιχειρήσεις που είχαν ανάγκη καθοδήγησης, επαγγελματικής υποστήριξης και επαναπροσδιορισμού στόχων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους και την περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Αποτελέσματα έργου

932 επωφελούμενες επιχειρήσεις
4 επωφελούμενες ομοσπονδίες
1 σύστημα (αρχές, μέθοδοι, εργαλεία) συμβουλευτικής
4 μελέτες
2 ενημερωτικοί οδηγοί

NEWSLETTER

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA