Έργα

Δίκτυο επαγγελματικών σχολείων και επιχειρήσεων στον κλάδο των μεταλλικών κατασκευών

Το έργο αποσκοπεί να συμβάλει στην ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών σχετικά με τα συστήματα μαθητείας και κατά συνέπεια να οδηγήσει στην κοινή κατανόηση ανάμεσα στους κύριους φορείς χάραξης πολιτικής και στις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών, μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου μεταξύ των επιχειρήσεων του τομέα των μεταλλικών κατασκευών και των αντίστοιχων ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Στο πλαίσιο του έργου επισημάνθηκαν οι μαθησιακές ανάγκες και ειδικότερα οι «πράσινες» δεξιότητες (ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα σπουδών 12μηνης διάρκειας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι προδιαγραφές υλοποίησης της μαθητείας-πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις, αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν ψηφιακά μαθησιακά εργαλεία και σχεδιάστηκε / λειτούργησε ένας ενδιάμεσος μηχανισμός δικτύωσης επαγγελματικών σχολείων και πολύ μικρών επιχειρήσεων του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών.

Αποτελέσματα έργου

1 πανευρωπαϊκή έρευνα δεξιοτήτων
5 διακρατικά θεματικά εργαστήρια
1 εκπαιδευτική πλατφόρμα
1 πρόγραμμα μαθητείας
4 γεγονότα δημοσιότητας (συνέδριο, ημερίδες)

NEWSLETTER

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA