Γυάλινη οροφή

09/02/18

Ενίσχυση γυναικών στα κέντρα λήψης οικονομικών αποφάσεων

Το έργο αφορά την υλοποίηση παρεμβάσεων για την προώθηση της ισόρροπης συμμετοχής αντρών και γυναικών στα κέντρα λήψης οικονομικών αποφάσεων. Για το σκοπό αυτό  σχεδιάστηκαν και  υλοποιήθηκαν δράσεις: Σχεδιασμού και ανάπτυξης στρατηγικών που θα προωθήσουν την ισόρροπη συμμετοχή αντρών και…

09/02/18

Προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων

Το έργο αφορά τη σύσταση «Γραφείου Ισότητας» της ΓΣΕΒΕΕ με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα της συνδικαλιστικής  εκπροσώπησης, την ενθάρρυνση  ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από τις γυναίκες, καθώς και την ευαισθητοποίηση του γενικότερου πληθυσμού σε θέματα διακρίσεων…

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA