Εκπαιδευτικό υλικό

30/03/18

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων

Το έργο αφορά την τυποποιημένη, επίκαιρη και ποιοτική δόμηση ενός παραδειγματικού μοντέλου σχεδιασμού, ανάπτυξης και έκθεσης σύγχρονου εκπαιδευτικού περιεχομένου και υλικών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για τα κάτωθι εκπαιδευτικά αντικείμενα: Ξυλουργικές εργασίες Κατάρτιση σε θέματα ψυκτικών εγκαταστάσεων Εργασίες μόνωσης Κατάρτιση σε…

19/01/18

Πιλοτικά σχέδια τεχνικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων

Το έργο αποτελείται από δύο βασικούς πυλώνες δράσεων, οι οποίοι συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Ο πρώτος πυλώνας αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα τα οποία βασίζονται σε πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα τεχνικών ειδικοτήτων.…

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA