Πλαίσιο προγράμματος

20/03/18

Από τα επαγγελματικά περιγράμματα στα εκπαιδευτικά πρότυπα και προγράμματα

Βασικός σκοπός του έργου είναι η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ εκπαιδευτικών οργανισμών διαφορετικών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τις διαδικασίες μετατροπής-«μετάφρασης» των επαγγελματικών περιγραμμάτων σε πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων (curricula) και σε εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης-κατάρτισης. Στο πλαίσιο του έργου…

19/01/18

Πιλοτικά σχέδια τεχνικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων

Το έργο αποτελείται από δύο βασικούς πυλώνες δράσεων, οι οποίοι συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Ο πρώτος πυλώνας αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα τα οποία βασίζονται σε πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα τεχνικών ειδικοτήτων.…

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA