Έργα

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων

Το έργο αφορά την τυποποιημένη, επίκαιρη και ποιοτική δόμηση ενός παραδειγματικού μοντέλου σχεδιασμού, ανάπτυξης και έκθεσης σύγχρονου εκπαιδευτικού περιεχομένου και υλικών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για τα κάτωθι εκπαιδευτικά αντικείμενα:

 1. Ξυλουργικές εργασίες
 2. Κατάρτιση σε θέματα ψυκτικών εγκαταστάσεων
 3. Εργασίες μόνωσης
 4. Κατάρτιση σε θέματα υδραυλικών εργασιών
 5. Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων
 6. Εργασίες ξηράς δόμησης
 7. Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων
 8. Εφαρμογές λογισμικού
 9. Προγραμματισμός βάσεων δεδομένων
 10. Τεχνίτης μελισσοκομίας
 11. Υπεύθυνος διαχείρισης και εμπορίας νωπών οπωροκηπευτικών
 12. Τεχνίτης γαλακτοκομίας-τυροκομίας.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες:

 1. Η διατύπωση των βασικών εκπαιδευτικών – μαθησιακών στόχων, η καταγραφή των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη / σύνταξη του αναλυτικού ωρολογίου προγράμματος, οι προδιαγραφές για τη «θεωρητική» κατάρτιση, οι βασικές οδηγίες σχετικά με τις προτεινόμενες διδακτικές μεθόδους και οι τεχνικές διδασκαλίας ενηλίκων.
 2. Η ανάπτυξη του σχετικού εκπαιδευτικού περιεχομένου δηλ. η δημιουργία σημειώσεων διδασκαλίας (σε μορφή διαφανειών παρουσίασης) με σημειώσεις ακροατηρίου (σημειώσεις κάτω από κάθε διαφάνεια που περιλαμβάνουν αναλύσεις, προτάσεις για περαιτέρω μελέτη, βιβλιογραφικές αναφορές και άλλες πηγές π.χ. ιστοσελίδες).
 3. Η συγγραφή ενός καταλόγου 200 ερωτήσεων και απαντήσεων, διαβαθμισμένης δυσκολίας, ανά αντικείμενο κατάρτισης, για την αποτίμηση / πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

12 θεματικά εκπαιδευτικά εγχειρίδια

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA