Ποιοι είμαστε

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ
Αξιολογούμε

πολιτικές και προωθούμε
προτάσεις και θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ

Σχεδιάζουμε & υλοποιούμε

μελέτες και έρευνες

Αναπτύσσουμε

μεθόδους και εργαλεία υποστήριξης επιχειρήσεων

Υλοποιούμε

έργα ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων
και του ανθρώπινου δυναμικού τους

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ
Η δημιουργία και διάχυση

επιστημονικής γνώσης για θέματα
που ενδιαφέρουν τις μικρές
επιχειρήσεις

Η ενδυνάμωση

του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ ως εθνικού
κοινωνικού εταίρου και των
ομοσπονδιών μελών της

Η ενίσχυση

των επιχειρήσεων και του
ανθρωπίνου δυναμικού για την
προσαρμογή τους στο
μεταβαλλόμενο οικονομικό
περιβάλλον

TO ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Να αναδείξουμε το ρόλο των μικρών επιχειρήσεων ως
καθοριστικό και δυναμικό συντελεστή της κοινωνικής
και οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας.

Συνδεόμενοι Φορείς
ΓΣΕΒΕΕ

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Η ΓΣΕΒΕΕ ιδρύεται το 1919 με σκοπό την υπεράσπιση προαγωγή και κατοχύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων της Ελλάδας.

ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΓΣΕΒΕΕ

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ιδρύεται το 1995 με σκοπό να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των εργοδοτών και εργαζομένων ελληνικών επιχειρήσεων στην επαγγελματική κατάρτιση, την επιμόρφωση και τη δια βίου μάθηση.

Παρουσίαση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένες τις δράσεις, τα έργα και τις μελέτες που έχουν υλοποιηθεί την περίοδο 2007-2021 από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

Ιδρύεται το Δεκέμβριο το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ έπειτα από πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου και του πρόεδρου της Δημήτρη Ασημακόπουλου. Παράλληλα σχεδιάζεται το πρώτο εκπαιδευτικό έργο του.

Πραγματοποιείται η μετεγκατάσταση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε νέο ιδιόκτητο κτίριο, στην οδό Αριστοτέλους 46, σχεδιασμένο από τον καταξιωμένο αρχιτέκτονα Κυριάκο Κυριακίδη. Παράλληλα, προχωρά στην στελέχωση του με υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό.

Διενεργείται και παρουσιάζεται για πρώτη φορά η Έρευνα Οικονομικού Κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις. Μέχρι σήμερα, η έρευνα πραγματοποιείται σε εξαμηνιαία βάση και πανελλαδικό επίπεδο, αποτυπώνοντας τις τάσεις του οικονομικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Επεκτείνεται η δράση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τη λειτουργία δομών στη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τη Λάρισα, την Πάτρα και το Ηράκλειο, με στόχο την υποστήριξη των ομοσπονδιών μελών της ΓΣΕΒΕΕ και την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού τους στην περιφέρεια.

Αναπτύσσονται μηχανισμοί και δομές υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων με τη λειτουργία του δικτύου επιχειρηματικότητας, της μονάδας καινοτομίας και συνεργατικών σχηματισμών και του γραφείου ισότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Το Ινστιτούτο ενισχύει την παρουσία του στο χώρο της κατάρτισης και διά βίου εκπαίδευσης αναλαμβάνοντας επικεφαλής ένωσης φορέων των Κοινωνικών Εταίρων με στόχο την υλοποίηση δράσεων επανακατάρτισης εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων, το οποίο συμπεριλήφθηκε στις καλές πρακτικές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Εκλέγεται το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΓΣΕΒΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, τη θέση του νέου προέδρου αναλαμβάνει ο Γιώργος Καββαθάς. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πιστοποιείται με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.

Συμβάλλει στην αναβάθμιση του Κοινωνικού Διαλόγου στην Ελλάδα μέσα από τη συνεργασία με τα Ινστιτούτα των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO).

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναλαμβάνει επικεφαλής φορέας σε κοινή δράση των Ινστιτούτων των Κοινωνικών Εταίρων για τις δεξιότητες, συμβάλλοντας στη δημιουργία του Εθνικού Μηχανισμού Διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας. Την ίδια χρονιά ολοκληρώνονται με επιτυχία τα έργα ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013 από τα οποία υποστηρίχθηκαν περισσότερες από 2.500 επιχειρήσεις, 52 ομοσπονδίες της ΓΣΕΒΕΕ, αναπτύχθηκαν 11 συνεργατικοί σχηματισμοί, εκπονήθηκαν πάνω από 65 μελέτες, έρευνες και εκπαιδευτικά υλικά, υλοποιήθηκαν πάνω από 800 σεμινάρια με 20.000 συμμετέχοντες.

Επανεκλέγεται πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ο Γιώργος Καββαθάς και εκλέγεται νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναπτύσσει την στρατηγική για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, σχεδιάζοντας νέα έργα και δράσεις.

Το Διοικητικό συμβούλιο

Καββαθάς Γιώργος

Πρόεδρος ΔΣ

Καββαθάς Γιώργος

Πρόεδρος ΔΣ

O Γιώργος Καββαθάς γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα. Σπούδασε στην Ανώτερη Δημόσια Σχολή Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών και στα ΚΑΤΕΕ Μηχανολόγος Μηχανικός. Δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο χώρο της εστίασης από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 δημιουργώντας σημαντικές και επιτυχημένες επιχειρήσεις στον κλάδο ως ιδιοκτήτης και διευθυντής εστιατορίων και επιχείρησης catering. Έχει έντονο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην ελληνική διατροφή και γαστρονομία τις οποίες παρακολουθεί συστηματικά μέσα από τη συμμετοχή του σε σχετικούς φορείς και συλλόγους. Από το 2003 εκλέγεται Γενικός Γραμματέας και αργότερα (2012) Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Από το 2005 εκλέγεται Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και από το 2013 Πρόεδρός της. Είναι Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και έχει διατελέσει επίσης Μέλος  σε  Διοικητικά Συμβούλια Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., συνδικαλιστικών ενώσεων, κοινωνικών φορέων και συλλόγων.

Νάζος Ανδρέας

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Νάζος Ανδρέας

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Ο Ανδρέας Νάζος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, γεννήθηκε το 1962 και είναι Φοροτέχνης-Λογιστής απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης & Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας,  ιδιοκτήτης Λογιστικού – Φορολογικού γραφείου με έδρα τα Γρεβενά.

Από το 1998 έως το 2002, εκτός από Νομαρχιακός Σύμβουλος Γρεβενών, διετέλεσε και πρόεδρος της Ν.Ο.Κ.Ε. Γρεβενών (Νομαρχιακής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής). Ενώ ήταν εκλεγμένος Δήμαρχος για δύο τετραετίες (2003 & 2010) στο Δήμο Χασίων Γρεβενών. Αντιπρόσωπος του Συλλόγου Φοροτεχνικών Γρεβενών στην ΠΟΦΕΕ για 27 χρόνια και αντιπρόσωπος για τρεις θητείες στη ΓΣΕΒΕΕ από την ΠΟΦΕΕ.

Πέρα από την έντονη συνδικαλιστική του δράση είναι ενεργός ως πρόεδρος συλλόγων και μέλος συλλόγων στα Γρεβενά. Είναι παντρεμένος με την Κυριαζίδου Άννα λογίστρια με την οποία έχουν δύο παιδιά τον Θανάση, οικονομολόγο και τη Γεωργία φοιτήτρια Ιατρικής.

Αγγελάκης Ευάγγελος

Μέλος ΔΣ

Αγγελάκης Ευάγγελος

Μέλος ΔΣ

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα, και είναι ελεύθερος επαγγελματίας.

Από το 1995 έως το 2002 υπήρξε Πρόεδρος της Ένωσης Εμπόρων Χονδρικής Πώλησης Ν. Τρικάλων, όπου εκλέγεται και αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία ΕΒΕ Ν. Τρικάλων. Το 1999 εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας ΕΒΕ έως το 2002 όπου και γίνεται πρόεδρος, εκπροσωπώντας χιλιάδες επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους στο νομό μας. Παράλληλα το 2001 γίνεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου έως το 2005. Το 2002 εκλέγεται και Νομαρχιακός Σύμβουλος με το συνδυασμό «Τόπος στο Αύριο» του Αντώνη Δασκαλόπουλου. Το 2005 επανεκλέγεται Πρόεδρος στην Ομοσπονδία ΕΒΕ Ν. Τρικάλων και παραμένει έως σήμερα. Παράλληλα εκλέγεται για 4 θητείες στο ΔΣ της ΓΣΕΒΕΕ ως αντιπρόεδρος και στις τελευταίες εκλογές της ΓΣΕΒΕΕ εκλέχθηκε στη θέση του Α’ Αντιπροέδρου.
Είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανογραφημένης Λογιστικής και έχει δίπλωμα εξειδίκευσης σε Τεχνική Πωλήσεων και Μάρκετινγκ. Έχει 2 παιδιά, τη Δήμητρα και τον Νικόλα.

Βαργιάμης Δημήτρης

Μέλος ΔΣ

Βαργιάμης Δημήτρης

Μέλος ΔΣ

Ο Δημήτρης Βαργιάμης,  γεννήθηκε το 1964, έχει αποφοιτήσει από  το τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Από το 1998 είναι ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, θέρμανσης- ύδρευσης και ανακαινίσεων.

Από τα φοιτητικά του χρόνια ήταν ενεργός συνδικαλιστικά, διατελώντας Πρόεδρος της σχολής Τεχνολόγων Γεωπόνων το 1985-86. Έκτοτε, έχει μακρά συνδικαλιστική δράση, ως Γραμματέας του Συνδέσμου Υδραυλικών Θεσσαλονίκης σε συνεχείς θητείες από το 2011-2014. Από την προηγούμενη τετραετία 2014-2017 και σήμερα κατέχει τη θέση του προέδρου του Συνδέσμου Υδραυλικών Θεσσαλονίκης και του Πρόεδρου της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υδραυλικών. Παράλληλα, σήμερα είναι εν ενεργεία Α’ Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, μέλος του Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ και Πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Αυγερινού Κοζάνης. Το Φεβρουάριου του 2019 κατέχει το αξίωμα του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου στο  Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Βαφειαδάκης Ιωάννης

Μέλος ΔΣ

Βαφειαδάκης Ιωάννης

Μέλος ΔΣ

Ο Ιωάννης Βαφειαδάκης γεννήθηκε το Φεβρουάριο του 1967 στο Αιγάλεω Αττικής. Κατά τα εφηβικά του χρόνια υπήρξε πρωταθλητής του στίβου και μέλος ποδοσφαιρικών ομάδων. Το 1984 εισήχθη με Πανελλαδικές εξετάσεις στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης όπου και αποφοίτησε τον Ιούνιο του 1988. Το 1988 – 1989 απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Master) από το Μαθηματικό Τμήμα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά το χρονικό διάστημα 1989 – 1991 υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία στην Πολεμική Αεροπορία.

Έκτοτε εργάστηκε σαν Καθηγητής Μαθηματικών σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης μέχρι το 1998 όπου ίδρυσε στο Αιγάλεω Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και Σχολή Πληροφορικής με διακριτικό τίτλο «ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ» το οποίο λειτουργεί ως σήμερα. Το 2013 ιδρύθηκε φροντιστηριακή μονάδα στη Νίκαια, ενώ από τον Ιούνιο του 2014 ο Όμιλος Φροντιστηρίων ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ συμπληρώθηκε με το εκπαιδευτήριο του  Περιστερίου. Παράλληλα στα Εκπαιδευτήρια του Αιγάλεω, του Περιστερίου και της Νίκαιας λειτουργούν Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου ΙΙ (ΚΕΚ).

 Είναι παντρεμένος με την καθηγήτρια Φυσικής Ιωάννα Αποστολίδου, και  πατέρας δυο παιδιών της Ελευθερίας 25 ετών η οποία είναι πτυχιούχος από το Μαθηματικό τμήμα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Μιχάλη 23 ετών πτυχιούχος  από  το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 Επίσης από το 2010-2014 διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής (Σ.Ε.Φ.Α.) και από τον Ιούνιο του 2014  ανέλαβε την προεδρία της Ομοσπονδίας  Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (Ο.Ε.Φ.Ε.). Το 2011 εξελέγη για πρώτη φορά στο Δ.Σ. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στο οποίο επανεξελέγη το Δεκέμβριο του 2017 και από τον ίδιο μήνα είναι μέλος και της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΕΑ ως Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων,   ενώ από το Μάρτιο του 2012 μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φροντιστηριακής Υποστήριξης (ENES) – European Network in Educational Support – κατέχοντας την θέση του ταμία ως Εκπρόσωπος των Ελλήνων Φροντιστών. Στις εκλογές της ΓΣΕΒΕΕ που έλαβαν χώρα το Οκτώβριο του 2019 εξελέγη στο ΔΣ της Συνομοσπονδίας, αλλά και στο Προεδρείο όπου ανέλαβε τα καθήκοντα του Β! Αντιπροέδρου. Το Νοέμβριο του 2019 εξελέγη στα ΔΣ του ΚΕΚΓΣΕΒΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Σταυρουλάκης Κωνσταντίνος

Μέλος ΔΣ

Σταυρουλάκης Κωνσταντίνος

Μέλος ΔΣ

Ο Κωνσταντίνος Σταυρουλάκης γεννήθηκε το 1967 στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου. 

Εργάστηκε ως λογιστής σε ανώνυμες εταιρείες και το 1992 ίδρυσε το λογιστικό-φορολογικό γραφείο στο οποίο εργάζεται έως σήμερα, κατέχοντας άδεια Α’ τάξης ασκήσεως επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ). Από το 2017, είναι εισηγητής σε επιμορφωτικά σεμινάρια κατάρτισης στο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ (παράρτημα Κρήτης).

Είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου (ΕΦΕΕΗ) από το 1994 και έκτοτε εκλέγεται στο ΔΣ της Ένωσης, έχοντας διατελέσει Αντιπρόεδρος και Γ. Γραμματέας. Από το 2009, εκλέγεται στο ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ) και έχει διατελέσει τη περίοδο 2012-2015 Β’ Αντιπρόεδρος, την περίοδο 2015-2018 Γ. Γραμματέας και από το 2018 έως σήμερα Β’ Αντιπρόεδρος. Από το 2013, εκλέγεται ως αντιπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ από την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Νομού Ηρακλείου (ΟΕΒΕΝΗ), ενώ στις εκλογές του 2019 εξελέγη στο ΔΣ της ΓΣΕΒΕΕ και στο προεδρείο, όπου ανέλαβε τα καθήκοντα του ταμία. Από τον Νοέμβριο του 2019, συμμετέχει στα ΔΣ του ΚΕΚ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Τεζαψίδου Ελένη

Μέλος ΔΣ

Τεζαψίδου Ελένη

Μέλος ΔΣ

Η Ελένη Τεζαψίδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Δραστηριοποιείται στον κλάδο του σχεδιασμού, κατασκευής και πώλησης κοσμημάτων συνεχίζοντας την παράδοση των δύο προηγούμενων γενεών. Σπούδασε κατασκευή χειροποίητου κοσμήματος στην Ελλάδα, γεμμολογία στο Birmingham της Αγγλίας, σχεδιασμό κοσμήματος και αδαμαντολογία στο Gemological Institute of America στη Vicenza της Ιταλίας. Το 2009 απέκτησε πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Το 2017 βραβεύεται με το Ασημένιο Α’ Βραβείο Σχεδίου (Silver A’ Design Award) στην κατηγορία Κόσμημα-Οπτικά-Σχέδιο Ωρολογοποιίας της Διεθνούς Ακαδημίας Σχεδιαστών (International Design Academy) την κριτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνισμού Σχεδίου Α’ (A’ Design Award & Competition). Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων με προϋπηρεσία σε Δημόσια ΙΕΚ, ΚΕΚ και Σχολές Αργυροχρυσοχοΐας, όπως επίσης και στο υποκατάστημα Θεσσαλονίκης της Σχολής Γεμμολογίας του Ελληνικού Κέντρου Αργυροχρυσοχοΐας καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του, από το 2000-2010. Από το 2008 μέχρι και σήμερα διατελεί ενεργό μέλος της Οργανωτικής Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος, ο οποίος διοργανώνεται από τη ΔΕΘ Helexpo, στο πλαίσιο της κλαδικής διεθνούς έκθεσης KOSMIMA.

Από το 2008 κατέχει τη θέση του Πρόεδρου της Συντεχνίας Χρυσοχόων Αργυροχόων Θεσσαλονίκης, ένα σύλλογο με έτος ίδρυσης το 1924. Είναι εκλεγμένη αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Θεσσαλονίκης. Από το 2012 έως το 2015 διετέλεσε Β’ Αντιπρόεδρος στην κλαδική Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών – ΠΟΒΑΚΩ, ενώ από το 2018 έως και σήμερα επανεκλέγεται στην ίδια θέση. Το 2016 εκλέγεται Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΓΣΕΒΕΕ, το 2019 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΣΕΒΕΕ και το Νοέμβριο του ίδιου έτους αναλάμβανει καθήκοντα υπεύθυνης Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Παπαδόπουλος Μακάριος

Υπεύθυνος Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας

Παπαδόπουλος Μακάριος

Υπεύθυνος Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1967.

Οι σπουδές του στις Οικονομικές επιστήμες δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν μακρυά από την ζαχαροπλαστική τέχνη την οποία αγάπησε από τα παιδικά του χρόνια μεγαλώνοντας σε μια οικογένεια με μικρασιατικές καταβολές και γεμάτη από αρώματα και συνταγές της Ανατολής.

Είναι Πρόεδρος της Συντεχνίας Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης, Ά Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.Ζ.Ε. (Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος), Αντιπρόεδρος του Β.Ε.Θ., Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Ευρωπαικής Συνομοσπονδίας των Εθνικών Ομοσπονδιών των Αρτοποιών και των Ζαχαροπλαστών C.E.B.P. (εκλεγμένος το 2016 σε θέση που καταλαμβάνει για πρώτη φορά Έλληνας), Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής  για το 2022 Coupe du Monde στο Παρίσι ( Πρώτη φορά Έλληνας καταλαμβάνει αυτό το αξίωμα). Είναι, επίσης, εθελοντής αιμοδότης (με πολλές βραβεύσεις για την συνεισφορά του από την ομάδα Cooley), εκπαιδευτής αυτόνομης κατάδυσης, και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ζαχαροπλαστικής από την Αρχή Βιομηχανικής Κατάρτισης Κύπρου. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά. 

Σμυρνάκης Ιωάννης

Υπεύθυνος Παραρτήματος Κρήτης

Σμυρνάκης Ιωάννης

Υπεύθυνος Παραρτήματος Κρήτης

 

 

Νικολακόπουλος Δημήτρης

Υπεύθυνος Παραρτήματος Δυτικής Ελλάδας

Νικολακόπουλος Δημήτρης

Υπεύθυνος Παραρτήματος Δυτικής Ελλάδας

Τάτσης Χρήστος

Υπεύθυνος Παραρτήματος Ηπείρου

Τάτσης Χρήστος

Υπεύθυνος Παραρτήματος Ηπείρου

 

 

Σακελλαρόπουλος Γεώργιος

Υπεύθυνος Παραρτήματος Θεσσαλίας

Σακελλαρόπουλος Γεώργιος

Υπεύθυνος Παραρτήματος Θεσσαλίας

O Γεώργιος Σακελλαρόπουλος γεννήθηκε στη Λάρισα το 1961. Είναι απόφοιτος Μέσης Τεχνικής Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργάζεται ως μηχανικός αυτοκινήτων στην ατομική επιχείρηση που διαθέτει από το 1985.

Έχει έντονη συνδικαλιστική του δράση που ξεκινά από το 1990 όπου εκλέγεται στο Διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Αυτοκινήτων Μηχανημάτων Ν.Λάρισας στο οποίο έχει υπηρετήσει από διάφορες θέσεις και αξιώματα. Το 2010 εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Λάρισας όπου διατελεί μέλος, αντιπρόεδρος ενώ από το 2021 είναι πρόεδρος. Η ενασχόλησή του με τη ΓΣΕΒΕΕ ξεκίνα το 2013 που εκλέγεται αντιπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ όπου παραμένει έως σήμερα. Στο παρελθόν έχει διατελέσει μέλος της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Λάρισας και πρόεδρος του ΙΚΤΕΟ Κουλουρίου.

Είναι παντρεμένος με την εκπαιδευτικό Σοφία Λυγούρα και πατέρας τριών παιδιών, του Παναγιώτη και του Σταύρου μαθητών λυκείου και της Μαρίας Φοιτήτριας Ιατρικής Θεσσαλονίκης.

Κοντούσιας Δημήτρης

Υπεύθυνος Κεντρικής Δομής - Αττικής

Κοντούσιας Δημήτρης

Υπεύθυνος Κεντρικής Δομής - Αττικής

Ο Δημήτρης Κοντούσιας,  γεννήθηκε στην Αθήνα  το 1968 και είναι απόφοιτος Τεχνικής Σχολής Ψυκτικών Εγκαταστάσεων.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως τεχνικός ψυκτικός και εργάστηκε στην εταιρεία FG EUROPE όπου εξέλιξε τις επαγγελματικές του γνώσεις και την εμπειρία του. Το 2007 ιδρύει την εταιρεία ZALCO και το 2013 ξεκινάει συνεργασία με πάνω από 15 εταιρίες και μπαίνει στον χώρο των αντλιών θερμότητας.

Η συνδικαλιστική του πορεία ξεκινάει από το έτος 2007 οπότε και εκλέγεται για πρώτη φορά μέλος του Σωματείου Επαγγελματιών – Βιοτεχνών Ψυκτικών Πειραιώς (Σ.Ε.ΨΥ.Π). Το 2013 εκλέχθηκε στο ΔΣ του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ψυκτικών Ελλάδος (ΣΕΨΕ), ενώ από το 2014 έως και σήμερα εκλέγεται σταθερά στην Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος (ΟΨΕ). Τέλος, από το 2021  είναι εκλεγμένος αντιπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος στη Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ.

Πως δουλεύουμε

Δουλεύουμε με ανθρώπους που διαθέτουν υψηλή κατάρτιση, τεχνογνωσία και εξειδίκευση, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Η ομάδα μας απαρτίζεται από ανθρώπους που εργάζονται για πολλά χρόνια στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ενώ παράλληλα εμπλουτίζεται και ενδυναμώνεται συνεχώς με την ένταξη νέων στελεχών. Δίνουμε έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού προκειμένου να είναι σε επαφή με τις επιστημονικές εξελίξεις. Επιλέγουμε το προσωπικό μας έπειτα από ανοιχτές διαδικασίες σεβόμενοι τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης και της ισότητας των φύλων.

Επιδιώκουμε και προωθούμε τη διεπιστημονικότητα

Επιδιώκουμε η ομάδα μας να έχει ανθρώπους που ανήκουν σε διαφορετικά και αλληλοσυμπληρούμενα επιστημονικά πεδία. Οι άνθρωποί μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων όπως οι οικονομικές επιστήμες, οι πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες, εκπαιδευτική πολιτική, επικοινωνία κ.ά.

Επενδύουμε στο υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδων των μελών της ομάδας μας

Η επιστημονική γνώση και εξέλιξη της ομάδας μας είναι απαραίτητο συστατικό για τη συνεχή ανάπτυξη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Το επίπεδο εκπαίδευσης της ομάδας μας είναι ιδιαίτερα υψηλό, το 14% διαθέτει διδακτορικό τίτλο σπουδών, το 40% μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και το 29% πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Μας ενδιαφέρει να συνδυάζουμε τη πολυετή εμπειρία με τη νέα γνώση

Θεωρούμε πολύ σημαντική την συνεργασία μεταξύ ανθρώπων όλων των ηλικιών, επιδιώκοντας να συνδυάζουμε την πολυετή εμπειρία με τη νέα γνώση. Η ομάδα μας αποτελείται από ανθρώπους όλων των ηλικιών. Το 63% είναι από 35 έως 44 ετών και το 20% είναι μεταξύ 45 έως 54 ετών.

Προωθούμε την αρχή της ισότητας μεταξύ των μελών της ομάδας μας

Ακολουθούμε πολιτική ίσων ευκαιριών και μεταχείρισης σεβόμενοι τις αρχές της μη διάκρισης και της ισότητας των φύλων. To 57% της ομάδας μας είναι άνδρες και το 43% είναι γυναίκες.

H ομάδα μας
Διευθυντικά στελέχη
Σταμάτης Βαρδαρός

Διοικητικός Διευθυντής

vardaros@imegsevee.gr

210 8846852 εσωτ. 312

vardaros@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 312

Σταμάτης Βαρδαρός

Διοικητικός Διευθυντής

Διονύσης Γράβαρης

Επιστημονικός Διευθυντής

gravaris@imegsevee.gr

210 8846852 εσωτ. 609

 • ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θεωρία κράτους, Ανάλυση δημόσιων πολιτικών, Κοινωνική πολιτική, Πολιτική οικονομία

gravaris@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 609

Διονύσης Γράβαρης

Επιστημονικός Διευθυντής

Ο Διονύσης Γράβαρης είναι Επιστημονικός Διευθυντής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ από το 2007 και ασχολείται με τον προγραμματισμό και το συντονισμό των ερευνητικών και επιστημονικών εργασιών του φορέα.

Είναι Καθηγητής στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Είναι συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα καθώς και  μέλος της Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής.

Έχει πτυχίο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό τίτλο από το York University του Καναδά και διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο στις Πολιτικές Επιστήμες. Τα δημοσιεύματά του περιλαμβάνουν βιβλία, μονογραφίες και επιστημονικά άρθρα στο ευρύτερο πεδίο των Πολιτικών Επιστημών με έμφαση στην Κοινωνική Πολιτική και Πολιτική Οικονομία.

Παρασκευάς Λιντζέρης

Εκτελεστικός Διευθυντής

lintzeris@imegsevee.gr

210 8846852 εσωτ. 323

 • ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θεωρίες μάθησης, Κριτικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων, Πολιτικές δεξιοτήτων, Πολιτικές εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, Σχέση εκπαίδευσης αγοράς εργασίας και οικονομίας, Μάθηση προσανατολισμένη στην εργασία

lintzeris@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 323

Παρασκευάς Λιντζέρης

Εκτελεστικός Διευθυντής

O Παρασκευάς Λιντζέρης εργάζεται στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ από την ίδρυσή του, το 2007, με βασική αρμοδιότητα το συντονισμό και την εποπτεία του φυσικού αντικειμένου των έργων του Ινστιτούτου. Είναι υπεύθυνος του προγραμματισμού, σχεδιασμού, οργάνωσης, υλοποίησης και αξιολόγησης των έργων του Ινστιτούτου που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και ελληνικών χρηματοδοτήσεων, όπως μελέτες και έρευνες, προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων, διερεύνηση αναγκών και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Επιπλέον, συμμετέχει, ως εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ, σε φορείς και επιτροπές με αντικείμενα την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την επαγγελματική κατάρτιση, τη μάθηση στο πλαίσιο της εργασίας και τις πολιτικές απασχόλησης και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα στο πεδίο της έρευνας αγοράς, στη μεταλυκειακή επαγγελματική κατάρτιση ως διδάσκων, και στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση ως σχεδιαστής προγραμμάτων και εκπαιδευτής ενηλίκων. Έχει, επίσης, συνεργαστεί με πολλούς φορείς ως μελετητής – ερευνητής σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης.

Έχει σπουδάσει σε προπτυχιακό επίπεδο Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας – ΑΣΟΕΕ) και σε μεταπτυχιακό επίπεδο Διεθνείς Σχέσεις & Στρατηγική (Lancaster University – UK) και Εκπαίδευση Ενηλίκων (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο). Έχει εκπονήσει το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο Πατρών με αντικείμενο «Έννοιες, υποκείμενες θεωρίες και κατηγοριοποιήσεις δεξιοτήτων: Προς μια συνθετική τυπολογία των δεξιοτήτων για την εργασία». Επιπλέον, έχει συγγράψει και επιμεληθεί βιβλία για τις πολιτικές εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων και για τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης, καθώς και δεκάδες άρθρα και κεφάλαια βιβλίων για θέματα θεωριών μάθησης, εκπαίδευσης ενηλίκων, διά βίου εκπαίδευσης και πολιτικών διάγνωσης και απόκτησης δεξιοτήτων.

Ευαγγελία Θεοχαράκη

Διευθύντρια Οικονομικού Τομέα & Λογιστηρίου

theocharaki@imegsevee.gr

210 8846852 εσωτ. 413

theocharaki@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 413

Ευαγγελία Θεοχαράκη

Διευθύντρια Οικονομικού Τομέα & Λογιστηρίου

Η Θεοχαράκη Ευαγγελία απασχολείται από το 2007 στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ως λογίστρια και ασχολείται με εργασίες ελέγχου ταμειακών και συμψηφιστικών εγγραφών, τιμολόγησης, καταχώρησης παγίων, συμφωνίας λογαριασμών, ΙΚΑ εκπαιδευτών, Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ. και  διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων . Επιπλέον συμμετέχει στη σύνταξη καταστάσεων τέλους χρήσεως, προϋπολογισμού – απολογισμού.

Στο παρελθόν έχει απασχοληθεί σε ανώνυμες εταιρείες με κύριες εργασίες τις καταχωρίσεις Γενικής Λογιστικής,  Φ.Π.Α., συμφωνίες λογαριασμών, εκτυπώσεις θεωρημένων, συμφωνίες παγίων και σύνταξη των καταστάσεων τέλους χρήσεως και τη σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού (budget) και μηνιαίων αναφορών (report) σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διευθυντή.

Έχει σπουδάσει στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιά  και έχει παρακολουθήσει διάφορα σεμινάρια λογιστικής και φοροτεχνικής κατάρτισης.

Επιστημονικά στελέχη
 • ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαχείριση τεχνολογίας και καινοτομίας, Τεχνολογική αλλαγή, Ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιοποίηση, Πολιτικές τεχνολογίας και καινοτομίας, Πολιτικές δεξιοτήτων, Συνεργατικοί σχηματισμοί και σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα, Στρατηγική διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας

angelakis@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 620

Αντώνιος Αγγελάκης

O Αντώνιος Αγγελάκης είναι ειδικός σε θέματα διαχείρισης καινοτομίας, πολιτικών τεχνολογίας και καινοτομίας καθώς και σύγχρονων επιχειρηματικών μοντέλων. Από το 2013, είναι επιστημονικό στέλεχος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων με κύρια δραστηριότητα στα πεδία διαχείρισης καινοτομίας, υποστήριξης συνεργατικών σχηματισμών, ψηφιακού μετασχηματισμού και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Έχει εργαστεί ως στέλεχος μεταφοράς τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (2007-2012) με αρμοδιότητα στις δραστηριότητες εμπορευματοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, υποστήριξης τεχνοβλαστών (spin-offs) και συνεργατικών σχηματισμών καθώς και στρατηγικής διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας, ενώ έχει επίσης εργαστεί ως μετα-διδακτορικός ερευνητής/διδάσκων με ειδίκευση στα θεματικά πεδία διαχείρισης καινοτομίας και σύγχρονων επιχειρηματικών μοντέλων σε κλάδους έντασης-γνώσης στο Nottingham Business School, UK (2012-2013). Κατέχει ακαδημαϊκή διδακτική δραστηριότητα σε θέματα διαχείρισης καινοτομίας, στρατηγικής ανάπτυξης και διοίκησης μάρκετινγκ σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα και τη M.Βρετανία. Επιπλέον, διαθέτει ερευνητική εμπειρία μέσα από τη συμμετοχή του σε πλήθος ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, στα θεματικά πεδία μεταφοράς τεχνολογίας, καινοτομίας, ψηφιοποίησης και ψηφιακού μετασχηματισμού, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα Tεχνολογικών Πολιτικών και Καινοτομίας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη δημόσια διοίκηση και δημόσια πολιτική (ΜΑ in Public Administration & Public Policy), με έμφαση σε τεχνολογικές πολιτικές, από το University of York, UK και απόφοιτος Πολιτικής Επιστήμης (Πανεπιστήμιο Κρήτης). Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

 • ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες, Κοινωνική διαστρωμάτωση, Σύγκριση εκπαιδευτών συστημάτων, Παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση, Σχέση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, Ευρωπαϊκές πολιτικές στην εκπαίδευση, Μεθοδολογία κοινωνικής έρευνας

valasi@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 321

Δέσποινα Βαλάση

Η Δέσποινα Βαλάση είναι κοινωνιολόγος με πολυετή ερευνητική εμπειρία στη μελέτη των εκπαιδευτικών συστημάτων, της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας. Εργάζεται στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ από το 2013 και ασχολείται ερευνητικά με τη μελέτη του εκπαιδευτικού συστήματος με έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τις ευρωπαϊκές πολιτικές στην εκπαίδευση. Είναι υπεύθυνη του Ερευνητικού Μηχανισμού Παρακολούθησης που αποσκοπεί στη συστηματική μελέτη θεμάτων ενδιαφέροντος των μικρών επιχειρήσεων στα πεδία των πολιτικών απασχόλησης και εκπαίδευσης.

Στο παρελθόν, έχει εργαστεί στο Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών και στο Eθνικό Kέντρο Kοινωνικών Eρευνών. Επίσης, έχει συνεργαστεί με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, το Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Οι σπουδές της είναι στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Στη διδακτορικής της διατριβή μελετά «το πεδίο της ελίτ δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα». Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους.

 • ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομική πολιτική, Οικονομική ανάπτυξη

vatikiotis@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 507

Λεωνίδας Βατικιώτης

Ο Λεωνίδας Βατικιώτης είναι επιστημονικό στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ασχολείται με την παρακολούθηση και τη μελέτη του οικονομικού περιβάλλοντος των μικρών επιχειρήσεων. Ειδικότερα ασχολείται με θέματα που αφορούν στην οικονομική πολιτική, την τεχνολογική ανάπτυξη, τη λειτουργία των αγορών και του ανταγωνισμού, την εξωστρέφεια και τη συνεργασία των επιχειρήσεων, τη χρηματοδότηση και τις αναπτυξιακές πολιτικές.

Είναι συντάκτης σε εφημερίδες και περιοδικά κι έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός συνεργάτης στην παραγωγή ενημερωτικών ντοκιμαντέρ. Επιπλέον, συμμετέχει στο Advanced Media Institute του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Έργων Υποδομής), όπου ειδικεύεται σε θέματα Οικονομικών της ενέργειας. Επίσης, έχει διδάξει στη Σχολή Εθνικής Άμυνας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας (2008-2011) και στο Varna Free University της Κύπρου (2009-2015). Έχει μεταφράσει στα ελληνικά βιβλία οικονομικής και πολιτικής επιστήμης.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά και διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Η διατριβή του αφορούσε την οικονομική κρίση του 1973 και την αναδιάρθρωση της παγκόσμιας οικονομίας. Μιλάει αγγλικά και ισπανικά.

 • ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δομές στήριξης Επιχειρηματικότητας, Συμβουλευτική, Mentoring, Δικτύωση

georgopoulos@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 617

Ηλίας Γεωργόπουλος

Ο Ηλίας Θ. Γεωργόπουλος εργάζεται ως επιστημονικό στέλεχος στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, από το 2011 σε έργα Στήριξης της Επιχειρηματικότητας.  Κατά το διάστημα αυτό ασχολείται με την υποστήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, είτε παρέχοντας απ’ ευθείας συμβουλευτικές υπηρεσίες, είτε συντονίζοντας σχετικά προγράμματα υποστηρικτικών υπηρεσιών προς αυτές.

Υπήρξε στέλεχος επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης (βιομηχανίες κατασκευής δοχείων χαμηλής πίεσης, καθώς και επίπλων) και από το 2002 έως το 2011 απασχολήθηκε  σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Επιμελητηρίων, που υλοποιούν έργα επιχορηγούμενα από την Ε.Ε., σχετικά με την στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Δημοσίας Διοικήσεως της Παντείου ΑΣΠΕ (1983)  και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου RMU, στο  Pittsburgh – Pennsylvania- USA  (1994).

giakoulas@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 401

Δημήτρης Γιακούλας

Ο Δρ. Γιακούλας είναι υπεύθυνος λειτουργίας του «Μηχανισμού μελέτης και ανάλυσης οικονομικού περιβάλλοντος λειτουργίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων» του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Ασχολείται επίσης με την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων καθώς και έργων παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε μικρές επιχειρήσεις.

Παράλληλα διδάσκει διεθνείς επενδύσεις και μακροοικονομική θεωρία στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενώ έχει διδάξει Οικονομική Θεωρία στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου Πατρών. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως ερευνητής σε διάφορα ερευνητικά έργα καθώς και ως στέλεχος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ. Διαθέτει επίσης εκτενή εμπειρία ως σύμβουλος Επιχειρήσεων με προϋπηρεσία σε διάφορες εταιρίες του χώρου και ειδίκευση στο σχεδιασμό και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.

Είναι διδάκτορας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις μέρος της οποίας εκπονήθηκε στο London School of Economics. Κατέχει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές και πτυχίο πολιτικών επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, στην Οικονομική και Πολιτική Ανάλυση και στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Πολιτική Οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό έχει συμμετάσχει σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και διαθέτει δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικό τόμο.

 • ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Συμβουλευτική επιχειρήσεων, Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα χρηματοδότησης, Επαγγελματικός προσανατολισμός, Συστήματα Ποιότητας ISO

iliadis@imegsevee.gr 26510 44727

Σταύρος Ηλιάδης

Ο Ηλιάδης Σταύρος είναι επιστημονικό στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ από το 2014 σε θέματα συντονισμού, υλοποίησης και διαχείρισης προγραμμάτων συμβουλευτικής μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ συμμετέχει σε ομάδες έργου δράσεων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων επαγγελματιών.

Έχει εργασιακή εμπειρία ως ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, ως σύμβουλος επιχειρήσεων στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και ως σύμβουλος επενδύσεων. Τέλος έχει διατελέσει σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού σε ανέργους, ενώ έχει υπάρξει μέλος σε ομάδες έργων μελετών για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Master in Business Administration από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, πιστοποιημένος Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά τη σειρά προτύπων ISO 9000, κάτοχος άδειας άσκησης Λογιστή-Φοροτέχνη (Β’ τάξης) ενώ διαθέτει πιστοποιητικό ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

thanopoulos@gsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 612

Γιώργος Θανόπουλος

 • ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εκπαίδευση ενηλίκων, Επαγγελματική κατάρτιση, Διά Βίου Μάθηση, Πλαίσιο προσόντων, Συμβουλευτική, Σεμινάρια, Έρευνες

kagkelari@kekgsevee.gr 2410 579876

Βιβή Καγκελάρη

H Βιβή Καγκελάρη είναι προϊσταμένη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ παραρτήματος Θεσσαλίας με αρμοδιότητες συντονισμού, προγραμματισμού, οργάνωσης και διαχείριση του επιστημονικού και εκπαιδευτικού έργου του παραρτήματος. Επιπλέον, συμμετέχει σε ομάδες έργων σε προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπαίδευσης ενηλίκων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020, του ΕΤΠ 2014-2020 και είναι εκπρόσωπος του φορέα στο δίκτυο «Λάρισα-Η πόλη που μαθαίνει».

Προγενέστερα, είχε απασχοληθεί ως επιστημονικό στέλεχος του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ από το 2002, και ως προϊσταμένη του παραρτήματος Θεσσαλίας από το 2005 εως σήμερα, όπου έχει συμμετάσχει σε ομάδες έργων σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στα πλαίσια των Γ΄ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΣΠΑ 2014-2020, ERASMUS+. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ, ΟΑΕΔ), όπου δραστηριοποιείται στην αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση ως εισηγήτρια από το 2003 και έπειτα. Επίσης, έχει απασχοληθεί ως Σύμβουλος Επαγγελματικής Συμβουλευτικής εργαζομένων και ανέργων.

Είναι πτυχιούχος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής από το Πανεπιστήμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Master in Business Administration από το Staffordshire University και υποψήφια μεταπτυχιακού διπλώματος στις Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιπλέον είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

 • ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, Συνδικαλισμός εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων, Πιστοποίηση προσόντων, Δημόσιες συμβάσεις.

kourtidis@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 315

Στάθης Κουρτίδης

O Στάθης Κουρτίδης είναι επιστημονικό στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ από το 2012 και ασχολείται με τον σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Ειδικότερα σχεδιάζει και παρακολουθεί την εκτέλεση έργων σχετικά με την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των μικρών επιχειρήσεων, με τον συνδικαλισμό εργοδοτών, ειδικεύεται σε θέματα διαδικασιών πιστοποίησης προσώπων. Παράλληλα ασχολείται με την οργάνωση και την εκτέλεση διαγωνιστικών διαδικασιών – δημοσίων συμβάσεων.

Στο παρελθόν, έχει εργαστεί ως εξωτερικός συνεργάτης σε συμβουλευτική εταιρεία με αντικείμενο την νομικό έλεγχο των διαδικασιών ευρωπαϊκών έργων, ενώ εργάστηκε και ως δικηγόρος με ειδίκευση στο πεδίο του εργατικού/εταιρικού δικαίου. Έχει σπουδάσει Νομικές Επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

louloudi@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 303

Κωνσταντίνα Λουλούδη

Η Λουλούδη Κωνσταντίνα εξειδικεύεται σε θέματα επενδύσεων, καινοτομίας και ανθρωπίνου κεφαλαίου. Από το 2021, είναι επιστημονικό στέλεχος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων με κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη και επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων.

Από το 2013 έως το 2020 έχει εργαστεί ως διοικητικό προσωπικό σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ως επιστημονική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Οικονομικής Πολιτικής και Δημόσιας Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου και ως μετα-διδακτορική ερευνήτρια με αντικείμενο τις ελληνικές άμεσες ξένες επενδύσεις και τις επιπτώσεις του θεσμικού πλαισίου στην ελληνική οικονομία (2020-2021).

Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιώς με αντικείμενο τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, το ανθρώπινο κεφάλαιο και την εκπαίδευση. Κατέχει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική του Πανεπιστημίου Πειραιώς και πτυχίο Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις με έμφαση σε θέματα εκπαίδευσης, ανθρωπίνου κεφαλαίου, τεχνολογίας, καινοτομίας και βιωσιμότητας, τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη διεθνοποίησή τους. Στο πλαίσιο αυτό έχει συμμετάσχει σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, διαθέτει δημοσιευμένο έργο σε διακεκριμένα επιστημονικά περιοδικά και έχει μεταφράσει σειρά επιστημονικών βιβλίων.

 • ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομία, Υποστήριξη, Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη, Επιχειρηματικότητα, Εταιρική ευθύνη, Καλές πρακτικές, Συνέργειες

maragkos@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 510

Φώτης Μαραγκός

O Φώτης Μαραγκός είναι επιστημονικό στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ από το 2009. Τα τελευταία έτη ασχολείται με την οργάνωση και τον συντονισμό έργων στήριξης της επιχειρηματικότητας στις μικρές επιχειρήσεις καθώς και την παροχή συμβουλευτικών, υποστηρικτικών υπηρεσιών και μέντορινγκ προς αυτές. Επίσης εργάζεται ως στέλεχος τεκμηρίωσης  και υποστήριξης θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ, ενώ παράλληλα υπήρξε συντονιστής των έργων κοινωφελούς εργασίας του φορέα.

Στο παρελθόν έχει απασχοληθεί ως οικονομολόγος στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΤΕ Α.Ε., καθώς και στη Δ/νση Αμοιβής Εργασίας του Σ.Ε.Π.Ε. του Υπουργείου Εργασίας. Επιπλέον έχει εργαστεί, εθελοντικά, στο κομμάτι της ψηφιακής επικοινωνίας μεγάλου ελληνικού φεστιβάλ, ενώ τώρα ασχολείται, επίσης εθελοντικά, με την ψηφιακή επικοινωνία του Σωματείου Διάζωμα.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού στη Ναυτιλία από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, με έμφαση στα μεταφορικά δίκτυα και τις συνδυασμένες μεταφορές. Παράλληλα, είναι φοιτητής στο Τμήμα Ελληνικού Πολιτισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

misentzis@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 326

Γιάννης Μισεντζής

Υπεύθυνος εκδόσεων

 • ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, Εκπαίδευση ενηλίκων, Πολιτικές εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, Ποιότητα εκπαίδευσης – κατάρτισης, Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός, Κοινωνιολογία

michalopoulou@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 308

Γεωργία Μιχαλοπούλου

Η Γεωργία Μιχαλόπουλου είναι επιστημονικό στέλεχος εκπαίδευσης με κύρια αρμοδιότητα την εποπτεία υλοποίησης φυσικού αντικειμένου έργων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτήσεων. Παράλληλα συμμετέχει στα στάδια προγραμματισμού, σχεδιασμού και υποβολής έργων του Ινστιτούτου που άπτονται στον τομέα ενδιαφέροντος του φορέα «Επαγγελματική κατάρτιση, μαθητεία & δια βίου μάθηση».

Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, από το 2002 και διαθέτει σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση παρεμβάσεων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (Β’ ΚΠΣ, Γ’ ΚΠΣ) και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007 – 2013), συνεχίζοντας τη δραστηριότητα και κατά το ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Είναι Συντονίστρια Κατάρτισης στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΓΣΕΒΕΕ από το 2005 με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών δράσεων του φορέα.

Έχει σπουδάσει σε προπτυχιακό επίπεδο Εκπαιδευτική και Κοινωνική Πολιτική με κατεύθυνση Συνεχούς Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Θεσσαλονίκη) και έχει λάβει μεταπτυχιακή επιμόρφωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο). Στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών της είχε την ευκαιρία να εργαστεί, μέσω προγράμματος πρακτικής άσκησης, στο Cedefop και στην αποκεντρωμένη δομή του σημερινού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) στη Θεσσαλονίκη (ΠΙΝΕΠΘ) και να παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων για την εκπαίδευση ενηλίκων.

 • ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διά βίου εκπαίδευση, Εκπαίδευση ενηλίκων, Επαγγελματική κατάρτιση, Σεμινάρια

mpekri@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 318

Δέσποινα Μπεκρή

Η Δέσποινα Μπεκρή εργάζεται στο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ από το 2002 ως στέλεχος εκπαίδευσης και κατάρτισης με κύρια αρμοδιότητα την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.  Είναι επιστημονικό στέλεχος εκπαίδευσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ από το 2007 και ασχολείται με την επιστημονική εποπτεία, τον συντονισμό, τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, με κατεύθυνση τη Διοικητική Επιστήμη, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

pagousi@imegsevee.gr 2310 545967

Μαρία Παγγούση

 • ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

E-learning, Διά βίου εκπαίδευση, Επαγγελματική κατάρτιση, Επαγγελματικά περιγράμματα, Πληροφορική, Πληροφοριακά συστήματα

petridi@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 319

Έλλη Πετρίδη

Η Ελισάβετ Πετρίδη εργάζεται στο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ από το 1997 και στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ από το 2012 ως στέλεχος εκπαίδευσης και κατάρτισης σε διάφορα έργα. Η εργασία της επικεντρώνεται στην οργάνωση, το συντονισμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση προγραμμάτων που απευθύνονται σε ανέργους ή εργοδότες και εργαζόμενους των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και στη διοικητική υποστήριξη για την ανάπτυξη των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων. Επιπλέον, είναι υπεύθυνη του πληροφοριακού συστήματος του φορέα (ArgusERP), της λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) και της οργάνωσης εξετάσεων για την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Παράλληλα, έχει καταρτιστεί σε θέματα πληροφορικής και έχει δεξιότητες σε θέματα χειρισμού μεγάλου εύρους εφαρμογών και λογισμικών στους Η/Υ.

 • ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διά Βίου Μάθηση, Επαγγελματική κατάρτιση, Εκπαίδευση ενήλικων

plessias@kekgsevee.gr 2610 438557

Αλέξης Πλέσσιας

Ο Αλέξης Πλέσσιας είναι Προϊστάμενος του Παραρτήματος Δυτικής Ελλάδας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ από το 2005, ασχολείται με τον  συντονισμό, υλοποίηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που υλοποιείται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και παράλληλα συμμετέχει στε ερευνητικές δράσεις του ινστιτούτου

Δραστηριοποιείται αδιαλείπτως από το 1994 έως σήμερα στον ευρύτερο χώρο της Διά Βίου Μάθησης, έχοντας  μεγάλη εμπειρία ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής από τον ΕΟΠΠΕΠ  σε σεμινάρια κατάρτισης Ενηλίκων στην Αρχική και στην Συνεχιζόμενη  Επαγγελματική Κατάρτιση. Από το 2002 έως το Μάιο 2004 διατέλεσε Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης στο  Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας του ΚΕΚ  ΓΣΕΒΕΕ. Υπήρξε στέλεχος στις ομάδες εργασίας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων  που ο φορέας συμμετείχε  ως εταίρος.

Είναι Οικονομολόγος–Επιμορφωτής Ενηλίκων, πτυχιούχος του Οικονομικού τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι ενεργό μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 • ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ισότητα φύλων, Διακρίσεις, Ανισότητες, Μετανάστευση, Προσφυγικό, Γυναικεία επιχειρηματικότητα, Κοινωνική οικονομία

profiri@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 310

Ιωάννα Προφύρη

Η Ιωάννα Προφύρη είναι Ιστορικός – Εθνολόγος με ειδίκευση σε θέματα φύλου, καθώς και μετανάστευσης. Εργάζεται ως επιστημονικό στέλεχος στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ από το 2012 και ασχολείται ερευνητικά με τα θέματα των έμφυλων ανισοτήτων και γενικότερα των διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής. Επιπλέον, υπήρξε Υπεύθυνη του Γραφείου Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιώντας δράσεις για την προώθηση της αρχής της ισότητας των φύλων στο συνδικαλιστικό πεδίο και την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων της ΓΣΕΒΕΕ και των μελών της.

Εργάστηκε ως Σύμβουλος παροχής υπηρεσιών και συμβουλευτικής απασχόλησης σε γυναίκες αλλά και σε ειδικότερες πληθυσμιακές ομάδες γυναικών (μετανάστριες, πρόσφυγες, ρομά κ.ά.) στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), καθώς και ως Εκπαιδεύτρια σε προγράμματα εκπαίδευσης μεταναστών/στριών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό.

Είναι απόφοιτη του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με κατεύθυνση Ιστορίας και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (DEA), του τμήματος «Γυναικείων Σπουδών» («Etudes Féminines»), του Πανεπιστημίου Vincennes-Saint Denis (Paris VIII). Υπήρξε μέλος συγγραφικής ομάδας δύο μελετών που εκδόθηκαν από το ΚΕΘΙ, ενώ έχει δημοσιεύσει και δύο άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά σε θέματα μετανάστευσης, φύλου και γυναικείας επιχειρηματικότητας.

 • ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διά Βίου εκπαίδευση, Εκπαίδευση ενηλίκων, Επαγγελματική κατάρτιση, Πιστοποίηση, Σεμινάρια, Έγκαιρη προειδοποίηση, Συνδικαλιστική επιμόρφωση

saridakis@kekgsevee.gr 2810 361040

Βαγγέλης Σαριδάκης

Ο Σαριδάκης Ευάγγελος είναι προϊστάμενος παραρτήματος Κρήτης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ από το 2005 και ασχολείται με τον  συντονισμό, υλοποίηση, διαχείριση και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης, για ενήλικες επαγγελματίες τεχνικών επαγγελμάτων και για το ανθρώπινο δυναμικό μικρών επιχειρήσεων. Τέλος, συμμετέχει σε ομάδες έργων σε ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία ο φορέας συμμετέχει ως εταίρος όπως Erasmus+, Early Warning Europe.

Επίσης, έχει εργαστεί  ως μέλος σε ομάδες έργων σε προγράμματα δια βίου καθώς και στο έργο «Build Up skills» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη».

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού  Πανεπιστημίου Πειραιά και απόφοιτος Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης του τμήματος «Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου».

siomadis@imegsevee.gr 2310 545967

Βασίλης Σιωμάδης

Ο  Σιωμάδης Βασίλης απασχολείται στο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ από το 2005 ως Προϊστάμενος του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας, και από το 2016 στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ως Προϊστάμενος του αντίστοιχου Παραρτήματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ταυτόχρονα Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Έργων. Όλη αυτή την περίοδο απασχολήθηκε με τον συντονισμό, υλοποίηση, διαχείριση, και αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης στην Βόρειο Ελλάδα. Διατέλεσε επίσης Διαχειριστής/Συντονιστής σε δύο Αναπτυξιακές Συμπράξεις, στις οποίες Συντονιστής Εταίρος ήταν το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. Τέλος υπήρξε Υπεύθυνος Έργου ή συμμετείχε ως στέλεχος σε διάφορα διακρατικά & διασυνοριακά έργα (Leonardo, Grundtvig, Erasmus+, Interreg).

Διαθέτει πολυετή εμπειρία  στον συντονισμό και τη διαχείριση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων κατάρτισης και στήριξης της περιφερειακής ανάπτυξης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας που συγχρηματοδοτήθηκαν απευθείας από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (EUROFORM, NOW, ADAPT, LEADER, EQUAL), αλλά και από τα εθνικά Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης.

Προγενέστερα απασχολήθηκε ως σύμβουλος επιχειρήσεων και επίσημος αξιολογητής ειδικών επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, αλλά και ενεργειακών επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Διατέλεσε επίσης Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. και είναι μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης Προσόντων του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Τ.Ε.Ε.

Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ειδικευμένος στη βιομηχανική διοίκηση.

 • ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ευρωπαϊκά προγράμματα, επιχειρηματικότητα, ψηφιακός μετασχηματισμός, επαγγελματικές μονογραφίες, διασφάλιση ποιότητας, mentoring

tsantila@imegsevee.gr 2310 545967

Δανάη Τσαντήλα

Η Δανάη Τσαντήλα είναι επιστημονικό στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στην Θεσσαλονίκη, και ασχολείται με τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία της επικεντρώνεται στην υλοποίηση, ανάπτυξη, και παρακολούθηση παραδοτέων και δράσεων τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο των Erasmus+ προγραμμάτων.

Είναι απόφοιτη του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και επέλεξε την κατεύθυνση «Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία». Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι μεταπτυχιακές της σπουδές, στο τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία».

fasnakis@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 307

Κωνσταντίνος Φασνάκης

 • ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διά Βίου Μάθηση, εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποίηση, δεξιότητες, προγράμματα κατάρτισης

haralabidou@gsevee.gr 2108846850

Έλενα Χαραλαμπίδου

Είναι επιστημονικό στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με κύρια αρμοδιότητα την υλοποίηση και διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης, αξιολόγησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ενηλίκων.

Επίσης, έχει εργαστεί στο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχοντας στην υλοποίηση και οργάνωση του φυσικού αντικειμένου προγραμμάτων κατάρτισης καθώς και σε γενικότερες  διοικητικές εργασίες. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στον  ιδιωτικό τομέα, ως οικονομολόγος και στον χρηματιστηριακό τομέα ως πιστοποιημένο στέλεχος λήψης και διαβίβασης χρηματιστηριακών εντολών.

Είναι πτυχιούχος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος  μεταπτυχιακού τίτλου στην Εκπαίδευση Ενηλίκων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

 • ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διεθνείς σχέσεις, Διεθνές δίκαιο και θεσμοί, Επικοινωνία οργανώσεων και οργανισμών, Διαπολιτισμική επικοινωνία, Γλώσσα, Ορολογία

harilogi@gsevee.gr 210 3816600 εσωτ. 615

Άννα Χαριλόγη

Η Άννα Χαριλόγη είναι επιστημονικό στέλεχος διεθνών και δημοσίων σχέσεων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, και της ΓΣΕΒΕΕ και των φορέων της από το 2005, με την ευθύνη των διεθνών σχέσεων και της επικοινωνίας στο πλαίσιο ευρωπαϊκών έργων, καθώς και δράσεων με ευρωπαϊκή/διεθνή διάσταση.  

Στο παρελθόν έχει εργαστεί στη ραδιοτηλεοπτική παραγωγή, στον περιοδικό Τύπο, ως εξετάστρια πιστοποίησης στις ειδικότητες της δημοσιογραφίας και της διαφήμισης κ.ά. Έχει επίσης εργαστεί ανεξάρτητα ως μεταφράστρια νομικών, ακαδημαϊκών, επιχειρηματικών, και λογοτεχνικών κειμένων, επιμελήτρια και συντάκτρια κειμένων τα οποία έχουν εκδοθεί.

Είναι πτυχιούχος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πτυχιούχος Διεθνών, Ευρωπαϊκών, και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (κατεύθυνση: διεθνές δίκαιο και θεσμοί, διεθνείς σχέσεις) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Επικοινωνία και στα ΜΜΕ, με κατεύθυνση την Πολιτική Επικοινωνία και τις Νέες Τεχνολογίες, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με γλώσσες εργασίας, πέραν της μητρικής, ελληνικής, γλώσσας, την αγγλική, ιταλική, και γερμανική.  

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το διεθνές θεσμικό και δικαιικό περιβάλλον, την επικοινωνία οργανώσεων και οργανισμών και τη διαπολιτισμική επικοινωνία, θέματα γλώσσας και ορολογίας, με την ιδιότητα του μέλους στο Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας που συστάθηκε και λειτουργεί με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στελέχη διοικητικής υποστήριξης
darmi@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 311

Πόπη Δαρμή

Η Πηνελόπη Δαρμή εργάζεται στο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ από το 2005 και στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ από το 2012 ως διοικητικό στέλεχος υποστήριξης. Το τελευταίο χρονικό διάστημα ασχολείται με τη διοικητική υποστήριξη έργων στήριξης της επιχειρηματικότητας με καθήκοντά την τήρηση μητρώου των εξωτερικών συνεργατών και την οργάνωση συναντήσεων-ταξιδιών. Παράλληλα, ασχολείται με γενικές διοικητικές εργασίες του φορέα. Στο παρελθόν έχει απασχοληθεί στον ιδιωτικό τομέα ως διοικητικό στέλεχος με κύρια καθήκοντα την εξυπηρέτηση πελατών (παραγγελίες, τιμολόγηση).

Είναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κάτοχος διπλώματος σχολής δακτυλογράφων. Παράλληλα, έχει άριστη και πιστοποιημένη γνώση των βασικών εφαρμογών γραφείου (Microsoft Office).

laiou@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 309

Ελπίδα Λαΐου

maratho@gsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 603

Ελένη Μαραθοκαμπίτη

Η Ελένη Μαραθοκαμπίτη απασχολείται στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ από το 2014 στο Γραφείο του Προέδρου ως γραμματέας με αντικείμενο την οργάνωση του προγράμματος των υποχρεώσεων του Προέδρου εντός και εκτός Ελλάδας, τη σύνταξη και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, την οργάνωση του αρχειακού υλικού και των πρακτικών των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων. Παράλληλα ασχολείται και με την διοικητική υποστήριξη έργων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα στη θέση της γραμματέως του Προέδρου της εταιρίας πετρελαίων EL PETROL, στη συνέχεια στον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη (ΔΟΛ) στο περιοδικό «Το παιδί μου κι εγώ» στο τμήμα Ημερίδων και Εκδηλώσεων ως υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης και οργάνωσης και τέλος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων στη θέση της γραμματειακής υποστήριξης της Ομοσπονδίας.

Είναι απόφοιτη του τμήματος Ελληνοαγγλομαθών γραμματέων διοίκησης (personal assistant-PA) και του τμήματος Δημ. Σχέσεων και Marketing του St. George Commercial College. Κατέχει άριστες γνώσεις υπολογιστών σε περιβάλλοντα Windows και Mac. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Μηχανογραφημένης λογιστικής, Δημ. Σχέσεων, Marketing, Τεχνικές Πωλήσεων. Έχει γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας (First Certificate in English, Cambridge) και της Ιταλικής γλώσσας (3ετής φοίτηση στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο).

tzeliou@kekgsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 304

Μαρία Τζέλιου

Η Μαρία Τζέλιου απασχολείται στο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ από το 2001 ως στέλεχος εκπαίδευσης και κατάρτισης και στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ από 2017 ως  διοικητικό στέλεχος. Η εργασία της επικεντρώνεται στην οργάνωση, το συντονισμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους ή εργοδότες και εργαζόμενους των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιπλέον ασχολείται με γενικές διοικητικές εργασίες που σχετίζονται με την υλοποίηση των έργων του φορέα. Στο παρελθόν έχει ασχοληθεί στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις διοικητικής υποστήριξης.

Είναι απόφοιτη Λυκείου και επιπλέον έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στην ειδικότητα «Γραμματέας». Παράλληλα έχει άριστη γνώση των βασικών εφαρμογών γραφείου (Microsoft Office) και του πληροφοριακού συστήματος του φορέα (Argus ERP).

Στελέχη λογιστηρίου και οικονομικής διαχείρισης
anagnostakos@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 407

Γιώργος Αναγνωστάκος

Ο Γιώργος Αναγνωστάκος απασχολείται στο λογιστήριο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ από τον Οκτώβριο του 2013 με κύριες αρμοδιότητες τις πληρωμές και τον έλεγχο δαπανών  συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί για επτά συναπτά έτη στο λογιστήριο ανώνυμης τουριστικής εταιρείας ως βοηθός λογιστή στο τμήμα πελατών και στο τμήμα πληρωμών.

Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακού τίτλου Λογιστικής από το Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. Είναι πρωτοετής φοιτητής μεταπτυχιακού τίτλου Τραπεζικής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επίσης, είναι κάτοχος άδειας λογιστή Α’ Τάξης και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

sideris@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 412

Γιάννης Σιδέρης

O Γιάννης Σιδέρης απασχολείται από το 2013 στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ως στέλεχος λογιστηρίου και της οικονομικής διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Στο παρελθόν εργάστηκε στο τμήμα ελέγχου εταιρειών φοροελεγκτικής εταιρείας και ως υπεύθυνος λογιστηρίου σε εταιρεία επενδυτικών σχέσεων και εταιρικής επικοινωνίας.

Είναι τελειόφοιτος του πτυχιακού προγράμματος σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Διαθέτει πιστοποιητικό εξειδίκευσης στον   «Εσωτερικό Έλεγχο» από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ειδικότητας «Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου». Είναι κάτοχος επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή – Φοροτεχνικού Β’ τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

tsompanos@imegsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 420

Στέλιος Τσόμπανος

Ο Στέλιος Τσόμπανος απασχολείται στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ από το 2009 ως στέλεχος λογιστηρίου με αρμοδιότητες που εμπίπτουν στο ευρύτερο φάσμα εργασιών του λογιστηρίου. Επιπλέον ασχολείται με τη σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και με θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Έχει απασχοληθεί ως βοηθός λογιστή σε εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και ως στέλεχος φοροτεχνικού τμήματος σε Φοροελεγκτική εταιρία. Συνεργάζεται με λογιστικά και δικηγορικά γραφεία παρέχοντας φοροτεχνικές- λογιστικές συμβουλές.

Είναι πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. Σερρών Διοίκησης και Οικονομίας, τμήματος Λογιστικής και κάτοχος επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄τάξης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Έχει διαρκή επαγγελματική κατάρτιση μέσω παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων. Είναι μέλος του Συλλόγου «Ε.Λ.Ο.Ν.Ι.Φ.Η.» (Ένωση Λογιστών Οικονομολόγων Νέας Ιωνίας, Φιλαδέλφειας, Ηρακλείου), και τέλος, αρθρογραφεί περιστασιακά σε θέματα εργατικής νομοθεσίας σε τοπικό τύπο.

Στελέχη τεχνικής υποστήριξης
bofilis@kekgsevee.gr 210 8846852 εσωτ. 405

Δημοσθένης Μποφίλης

Συνεργασίες

Συνεργασίες με Ινστιτούτα Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων

Διμερείς συνεργασίες

Άλλες συνεργασίες

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Χώρους προσβάσιμους από ΑΜΕΑ

Κατάλληλα διαμορφωμένους και προσβάσιμους απο ΑμεΑ χώρους σε όλες τις δομές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Αίθουσες συνεδρίων & εκπαίδευσης

Πλήρες εξοπλισμένο αμφιθέατρο συνεδρίων, χωρητικότητας 150 ατόμων, αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσες εκπαίδευσης και κατάρτισης εξοπλισμένες με σύγχρονα εποπτικά μέσα εκπαίδευσης

Βιβλιοθήκη & Ιστορικό Αρχείο

Βιβλιοθήκη που φιλοξενεί συλλογή ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων, εντύπων, επιστημονικών περιοδικών και δημοσιεύσεων καθώς και το ιστορικό αρχείο της ΓΣΕΒΕΕ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Για την καλύτερη εσωτερική μας οργάνωση και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, από το 2013, εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001. Το σύστημα είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στους στόχους και τις διαδικασίες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και έχει θέσει ως βασικό στόχο την ικανοποίηση των αποδεκτών των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων στην εκτέλεση των λειτουργιών του εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 27001 όπως ισχύει. Μέσω του Συστήματος το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών που διαχειρίζεται, εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει εγκαίρως περιστατικά που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο τις επιχειρησιακές λειτουργίες του.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δομές ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Αθήνα

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 46, 104 33

Τηλ: 210-8846852

Fax: 210-8846853

Email: info@imegsevee.gr

Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση: Κωλέττη 24, 54627

Τηλ: 2310-545967, 2310-500581

Email: thessaloniki@imegsevee.gr

Πάτρα

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 170, 264 43

Τηλ: 2610-438557

Email: patra@imegsevee.gr

Ηράκλειο

Διεύθυνση: Βασιλείου Πατρικίου 11, 71409

Τηλ: 2810-361040, 2810-361080

Email: iraklio@imegsevee.gr

Λάρισα

Διεύθυνση: Καστοριάς 2α, 41335

Τηλ: 2410-579876-7

Email: larisa@imegsevee.gr

Ιωάννινα

Διεύθυνση: Σταύρου Νιάρχου 94, 45500

Τηλ: 26510-44727

Email: ioannina@imegsevee.gr

Δομές ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA