Έργα

Αναβάθμιση δεξιοτήτων εκπαιδευτών για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κατασκευαστικό τομέα - Bus trainers

Η ενεργειακή απόδοση των κτηρίων είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων για την ενέργεια και κλιματική αλλαγή  για το 2020, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία έχουν οριστεί ελάχιστες απαιτήσεις για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ενεργειακή απόδοση νέων και υφιστάμενων κτηρίων. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τον τομέα των κατασκευών,  ο οποίος πρέπει να είναι έτοιμος να υποστηρίξει ανακαινίσεις κτηρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, καθώς και νέα κτήρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Παράλληλα, η οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αναγνωρίζει τη σημασία της κατάρτισης και πιστοποίησης ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων σε κτήρια, δηλαδή εγκαταστάτες μικρής κλίμακας συστημάτων ΑΠΕ, καθώς οι καλά καταρτισμένοι εργάτες είναι ένας βασικός παράγοντας για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω το έργο «BuS Trainers» επιδιώκει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος κατάρτισης για επαγγελματίες εκπαιδευτές προκειμένου να βελτιωθεί η διδασκαλία σε θέματα αειφορίας των κατασκευών, μέσω μιας σειράς διασυνδεδεμένων δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες εκπαιδευτές πρόκειται να εκπαιδευτούν σε θέματα της Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EΑ) και στα συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), έτσι ώστε να είναι σε θέση να μεταδώσουν τις νέες δεξιότητες στους εργατοτεχνίτες και τους μελλοντικούς εργαζόμενους στον κλάδο.

Για την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου αυτού συστήματος θα επιδιωχθεί η έγκριση ενός νέου ευρωπαϊκού τομεακού προτύπου προσόντων, του “Πράσινου Εκπαιδευτή ΕΕΚ στον τομέα των κατασκευών”, ακολουθώντας τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF), προσανατολισμένο στα μαθησιακά αποτελέσματα και υποστηριζόμενο από τις αρχές του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) και βασισμένο στη φιλοσοφία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET).

Στόχος του έργου είναι η επικύρωση της πιστοποίησης ικανοτήτων μέσω της διαπίστευσης “Green Tag” (Πράσινη Ετικέτα), η οποία θα χορηγείται σε αυτούς που θα αποκτήσουν ειδική μαθησιακή εμπειρία μέσω του BuS.Trainers ή από προηγούμενες διαδικασίες κατάρτισης. Ενώ παράλληλα επιδιώκεται η κατάρτιση ενός μνημονίου κατανόησης ή μίας πολυμερούς συμφωνίας για την προώθηση της αμοιβαίας αναγνώρισης σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση εκπαιδευτών θα διευκολυνθεί μέσω μιας πλατφόρμας που θα αναπτυχθεί προκειμένου να επιτρέπει τη συνεχή συνεργασία μεταξύ της κοινότητας των εκπαιδευτών και την ενημέρωση και εκπαίδευσή τους για τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η πλατφόρμα θα λειτουργεί σε πέντε (5) γλώσσες Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ελληνικά, Μαλτέζικα, Ιταλικά  και θα παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες και εργαλεία για την επαγγελματική καθοδήγηση, πηγές πληροφοριών, διδακτικά βοηθήματα κλπ.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμβάλει στην ανάπτυξη των διαδικασιών και των εργαλείων του έργου, στη συγκρότηση της εθνικής συμβουλευτικής ομάδας, ενώ παράλληλα συντονίζει την προσέλκυση των ενδιαφερομένων μερών για το έργο στην Ελλάδα επιδιώκοντας τη βελτίωση του επιπέδου των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών και επαγγελματιών του κλάδου των κατασκευών, με στόχο την ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου στη χώρα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

1 μελέτη διερεύνησης αναγκών δεξιοτήτων
1 σχήμα πιστοποίησης
1 ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης και δικτύωσης
1 σχέδιο διασφάλισης ποιότητας & διάχυσης
5 δράσεις ενημέρωσης, διάχυσης και δικτύωσης

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA