Έργα

Αναβάθμιση και επέκταση του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου

Το έργο αποτελεί κοινή προσπάθεια των θεσμικών κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΓΣΕΕ και στοχεύει στην αναβάθμιση του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου (κράτος, εργαζόμενοι, εργοδότες) σε βασικά θέματα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, μέσω της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και της κατάθεσης θέσεων και προτάσεων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του.

Στο έργο συμμετέχει ενεργά η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO), η οποία συνεπικουρεί και υποστηρίζει σε τεχνικό και ερευνητικό επίπεδο.

Το αντικείμενο του έργου συνίσταται στη θεματοποίηση τεσσάρων πεδίων ενδιαφέροντος για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του κοινωνικού διαλόγου:

  1. Δομές κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό επίπεδο.
  2. Τριμερής κοινωνικός διάλογος σε κλαδικό επίπεδο.
  3. Κοινωνικός διάλογος σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με έμφαση στη μαθητεία.
  4. Κοινωνικός διάλογος για τα θέματα των διακρίσεων στην αγορά εργασίας.

Σε όλα τα εξεταζόμενα πεδία υλοποιούνται, με κοινή συμμετοχή όλων των φορέων οι οποίοι συμπράττουν, μελέτες καταγραφής των δυνατών και αδύνατων στοιχείων του υφιστάμενου κοινωνικού διαλόγου, διερευνάται το επίπεδο, η ποιότητα,  η συστηματικότητά του καθώς και η αποτελεσματικότητα των δομών κοινωνικού διαλόγου, επισημαίνονται οι ελλείψεις και οι δυσλειτουργίες και διατυπώνονται προτάσεις επέκτασης και αναβάθμισης.

 

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

4 θεματικές μελέτες
4 κείμενα πολιτικής
2 επισκέψεις μελέτης
2 εργαστήρια κοινωνικού διαλόγου

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA