Έργα

Δίκτυο ενίσχυσης της απασχόλησης στο Δήμο Καλλιθέας

Το έργο αφορά την υλοποίηση δράσεων υποστήριξης ωφελούμενων από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες στον Δήμο Καλλιθέας, με σκοπό την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους, την τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης και την υποστήριξή τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, και με βάση μελέτη της τοπικής αγοράς εργασίας, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δικτύωσης με τοπικούς και εθνικούς φορείς, κατάρτισης/επιμόρφωσης και τέλος εφαρμόστηκαν ενέργειες πληροφόρησης/συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, τόσο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις όσο και σε νέες, με έμφαση στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

158 ατομικές και ομαδικές συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής
10 ωφελούμενοι άνεργοι

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA