Έργα

Ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων Αριστείας για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών - ETTE (European Trainers' Training for Excellence)

Κατά τα προηγούμενα χρόνια η EVTA ανέλαβε μια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη Κέντρων Αριστείας για την ΕΕΚ (Vet Centres of Excellence, VCE), με κύριο στόχο τη συνεχή ποιοτική επαγγελματική εξέλιξη εκπαιδευτών και εργαζομένων σε κέντρα παροχής ΕΕΚ. Κύριο αποτέλεσμα της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας ήταν η δημοσίευση ενός καταλόγου με σχετικά VCE και τη δημιουργία συγκεκριμένων προδιαγραφών και κριτηρίων.

Το συγκεκριμένο Έργο και σε συνέχεια της παραπάνω πρωτοβουλίας, απευθύνεται σε εκπαιδευτές και προσωπικό κέντρων ΕΕΚ με κύριο στόχο την ανάπτυξη της ποιότητας και της καινοτομίας στην ΕΕΚ, στηριζόμενη στο μοντέλο της VCE και άλλες αντίστοιχες πρακτικές από χώρες της Ευρώπης. Μεταξύ των κύριων δράσεων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Έργου είναι:

  • Η προώθηση της επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτών της ΕΕΚ διαμέσου της συμμετοχής τους σε κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα στηριζόμενα στις πρακτικές της VCE και την παράλληλη πιλοτική εφαρμογή αντίστοιχων προγραμμάτων
  • Η προώθηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ VCE με κύριο στόχο την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, και
  • Η ανάπτυξη και διεύρυνση του δικτύου της VCE συμπεριλαμβανομένου νέων κέντρων και εκπαιδευτικών προτάσεων

Στο έργο συμμετέχουν 9 εκπαιδευτικοί –ως επί το πλείστον- φορείς από το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ολλανδία και τη Γερμανία. Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε ειδικευμένους εργαζόμενους του κλάδου που επιδιώκουν την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, όσο και αποφοίτων σχετικών ειδικοτήτων που χρειάζονται περισσότερες γνώσεις γύρω από το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

4 κοινά θεματικά σεμινάρια για εκπαιδευτές και εργαζόμενους στην ΕΕΚ
212 ωφελούμενοι από τα σεμινάρια
1 δίκτυο κέντρων Αριστείας για την ΕΕΚ

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA