Έργα

Ενίσχυση δεξιοτήτων ενεργειακής αποδοτικότητας των εργαζομένων του κτιριακού τομέα

Το έργο αφορά την υλοποίηση δράσεων: (α) για την εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης στον κτιριακό τομέα (κατασκευαστικό κλάδο) και (β) τη διαμόρφωση και υλοποίηση εθνικής στρατηγικής για την κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων των τεχνιτών και εργατών του κατασκευαστικού κλάδου και των εγκαταστατών τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ)- συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στα κτίρια.

 Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

  • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και ποσοτικοποίηση αναγκών και προτεραιοτήτων για ικανό αριθμό καταρτισμένου και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στις ΑΠΕ, μέχρι το 2020.
  • Σύσταση εθνικής πλατφόρμας επαγγελματικών προσόντων για τη διεξαγωγή εθνικού διαλόγου σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ για τους εργαζομένους στον τομέα της οικοδομής και των κατασκευών.
  • Ανάπτυξη οδικού χάρτη προσόντων για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την κατάρτιση και πιστοποίηση των προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στα θέματα ΕΞΕ και ΑΠΕ, με απώτερο στόχο την επίτευξη των εθνικών στόχων στο πλαίσιο των σχετικών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών έως το 2020.
  • Επικύρωση και υποστήριξη του οδικού χάρτη προσόντων από τα εμπλεκόμενα μέρη (κοινωνικούς εταίρους, ενώσεις εταιρειών, επιστημονικούς φορείς κοκ).

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

1 εθνικός οδικός χάρτης προσόντων
1 μελέτη
1 καμπάνια δημοσιότητας

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA