Έργα

Ενθάρρυνση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στα συστήματα μαθητείας σε Ελλάδα και Κύπρο

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση και η διασφάλιση της ελκυστικότητας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του ελληνικού και του κυπριακού συστήματος μαθητείας, μέσα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας από χώρες με παράδοση στην εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων μαθητείας, αλλά και η ενθάρρυνση της συμμετοχής ελληνικών και κυπριακών επιχειρήσεων στη μαθητεία.

Στο παραπάνω πλαίσιο πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

  1. αναγνώριση και αξιολόγηση των καινοτόμων προσεγγίσεων και εφαρμογών σε υπάρχοντα συστήματα μαθητείας,
  2. χαρτογράφηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και την Κύπρο,
  3. ανάπτυξη ενδοεπιχειρησιακών διεργασιών, κινήτρων, μεθόδων και μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας σε σχέση με τη μαθητεία και
  4. προώθηση δικτυώσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των φορέων παροχής προγραμμάτων μαθητείας.

Το έργο είναι εστιασμένο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

6 οδηγοί εφαρμογής
1 μελέτη
1 πιλοτική εφαρμογή
3 διακρατικά θεματικά εργαστήρια
1 ιστοσελίδα

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA