ΕΡΓΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ

Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΓΣΕΒΕΕ και των ομοσπονδιών μελών της

Η εξέλιξη των γνωστικών αντικειμένων, η συνεχής αλλαγή των θεσμικών πλαισίων σε συνδυασμό με τις μεταβολές της τεχνολογίας και των εφαρμογών της, επιφέρουν αλλαγές και νέες ανάγκες στην καθημερινή λειτουργία τόσο των μικρών επιχειρήσεων όσο και των ίδιων των συνδικαλιστικών φορέων. Με αφορμή τα παραπάνω σχεδιάζονται σειρά δράσεων που αφορούν στην ενίσχυση των συνδικαλιστικών φορέων μελών της ΓΣΕΒΕΕ δηλαδή, των τοπικών και κλαδικών Ομοσπονδιών και των στελεχών τους.

Πιο συγκεκριμένα μέσα από το έργο αυτό σχεδιάζεται και υλοποιούνται ενέργειες για:

  • Τη δημιουργία ενός δυναμικού συστήματος ψηφιακής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της συνομοσπονδίας και των συνδικαλιστικών φορέων της
  • Τη συνεχιζόμενη επιμόρφωση των συνδικαλιστικών στελεχών των τοπικών και κλαδικών ομοσπονδιών και σωματείων μελών της.

Αναλυτικότερα, μέσα από το δυναμικό ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας και συνεργασίας επιτυγχάνεται η ενίσχυση και ενδυνάμωση της επικοινωνίας  μεταξύ της ΓΣΕΒΕΕ, των ομοσπονδιών και των σωματείων με ένα σύγχρονο και άμεσο τρόπο, καθώς και η αμφίδρομη ενημέρωση γύρω από ειδικά θέματα ενδιαφέροντος συνδικαλιστικής εκπροσώπησης και λειτουργίας των φορέων, θέματα ειδικών πολιτικών για τις ΜΜΕ, αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων μελετών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ.α.

Παράλληλα, μέσα από το έργο αυτό το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί δράσεις συνδικαλιστικής επιμόρφωσης στα στελέχη των Ομοσπονδιών και Σωματείων μελών της ΓΣΕΒΕΕ μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης σε εκπαιδευτικά αντικείμενα όπως:

- Η οικονομία και μικρές επιχειρήσεις,

- Η κοινωνική πολιτική και απασχόληση

- Ευρωπαϊκή Ένωση, ελληνικό κράτος και περιφέρειες

- Εκπαίδευση, διά βίου μάθηση και πιστοποίηση προσόντων

- Συνδικαλισμός εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων

Οι δράσεις αυτές έχουν σαν στόχο τη συνεχή ενδυνάμωση των συνδικαλιστικών φορέων και των στελεχών τους με κύρια επιδίωξη τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας τους και συνεργασίας με τη συνομοσπονδία, καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας του ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

1 Πλατφόρμα αμφίδρομης επικοινωνίας και ενημέρωσης συνδικαλιστικών στελεχών
50 Προγράμματα επιμόρφωσης συνδικαλιστικών στελεχών
1000 Ωφελούμενοι από προγράμματα επιμόρφωσης
10 Ψηφιοποιημένα εκπαιδευτικά υλικά

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA