Έργα

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στις παρούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες αναδεικνύεται η ανάγκη ανάπτυξης επεμβατικών δράσεων, οι οποίες πρέπει να αναληφθούν για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας ειδικά στις μικρές και πολύ μικρές ελληνικές επιχειρήσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση, η επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση συνεχίζει να καταλαμβάνει έναν κεντρικό ρόλο στις πολιτικές της Ε.Ε. για την αναβάθμιση της παραγωγικής θέσης των εργαζομένων.

Η ενίσχυση και συνεχής ενδυνάμωση του ανθρώπινου εργατικού δυναμικού σε περιφερειακό επίπεδο πέρα από ότι βελτιώνει τις συνθήκες όπου λειτουργεί το επιχειρηματικό περιβάλλον αποτελεί ταυτόχρονα στρατηγικό βήμα για την ανάπτυξη των προϋποθέσεων για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειας αλλά και της οικονομίας της χώρας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχεδίασε και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο έργο ενίσχυσης και πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων για 500 εργαζόμενους σε πολύ μικρές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως του κλάδου απασχόλησης τους σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στόχος του έργου είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποσκοπούν στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων και έχουν άμεση και θετική επίπτωση στη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους, μέσα από την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος.

Oι γνώσεις και δεξιότητες που οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν, σε περίπτωση απώλειας της θέσης εργασίας τους, νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στους δυναμικούς κλάδους της  RIS3, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αφού οι κλάδοι αυτοί απαιτούν αντίστοιχα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες από αυτούς που απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν μελλοντικά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιούνται οι εξής δράσεις:

  1. διαμόρφωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και αναλυτικού εκπαιδευτικού περιεχομένου σε δεκατρία θεματικά αντικείμενα,
  2. παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης βάσει των προαναφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  3. πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και επαγγελματικών προσόντων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024.

Τα αντικείμενα εκπαίδευσης και τα πεδία στα οποία υλοποιούνται οι πιστοποιήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων σχετίζονται με δυναμικούς τομείς της οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας:

α) Διοίκηση μάρκετινγκ και πληροφορική

β) Περιβάλλον

γ) Τουρισμός - Υπηρεσίες

δ) Αγροδιατροφή - Τρόφιμα

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

25 προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
500 καταρτιζόμενοι
500 συμμετέχοντες σε διαδικασίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων
13 αντικείμενα κατάρτισης
4 εκπαιδευτικά πολυμεσικά υλικά

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA