Έργα

Κοινό πρόγραμμα σπουδών ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον κλάδο των Μεταλλικών Κατασκευών - MetVET

Η ενεργειακή βιωσιμότητα, έχει αποτελέσει κατά τα τελευταία χρόνια μια σημαντική προτεραιότητα της ΕΕ, δημιουργώντας νέες ανάγκες σε επίπεδο περιβαλλοντικών δεξιοτήτων, δημιουργώντας παράλληλα και ένα σημαντικό κενό στην αγορά εργασίας. Η συγκεκριμένη έλλειψη επισημαίνεται και σε μελέτες του CEDEFOP, όπου αναφέρεται ότι ένα από τα σημαντικότερα κενά στη σύγχρονη μαθησιακή και επαγγελματική διαδικασία εντοπίζεται στις «πράσινες» κατασκευές και στους εγκαταστάτες τεχνικούς.

Στο πλαίσιο αυτό σημαντική παράμετρος αποτελεί η αύξηση της χρήσης του αλουμινίου στον κατασκευαστικό κλάδο, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένων και των σημαντικών θετικών επιδράσεων που μπορεί να έχει για το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του έργου και σε συνέχεια παλαιότερων αντίστοιχων πρωτοβουλιών, εταίροι από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γερμανία και το Βέλγιο θα επιδιώξουν να αναπτύξουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για την κάλυψη του συγκεκριμένου κενού. Μεταξύ των πρωτοβουλιών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, είναι ο προσδιορισμός των αναγκών του επαγγέλματος του αλουμινοσιδηροκατασκευαστή σε επίπεδο σύγχρονων δεξιοτήτων με έμφαση στις πράσινες δεξιότητες, η δημιουργία ενός σύγχρονου επαγγελματικού περιγράμματος, η ενίσχυση των ψηφιακών πρακτικών μάθησης των συμμετεχόντων, η ανάπτυξη αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά και σχημάτων πιστοποίησης και επικύρωσης των συγκεκριμένων δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε ειδικευμένους εργαζόμενους του κλάδου που επιδιώκουν την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, όσο και αποφοίτων σχετικών ειδικοτήτων που χρειάζονται περισσότερες γνώσεις γύρω από το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

1 επικαιροποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα
1 κοινό πρόγραμμα σπουδών (EQF 5)
1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΕΚ, το οποίο θα περιλαμβάνει καινοτόμες διδακτικές μεθόδους
1 σχήμα πιστοποίησης στη βάση συγκεκριμένων προσόντων, σύμφωνα με το ISO/IEC 17024

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA