Έργα

Καινοτομία και επιχειρηματικά δίκτυα στις μικρές επιχειρήσεις

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ενσωμάτωσης και ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών και πρακτικών στο επίπεδο της μικρής επιχείρησης καθώς και την προστιθέμενη αξία που προκύπτει από την αποτελεσματική δόμηση συνεργατικών επιχειρηματικών σχημάτων, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανέπτυξε έναν εκτεταμένο μηχανισμό παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε θέματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν αρχικά δράσεις ενημέρωσης και επιμόρφωσης των επιχειρήσεων και στη συνέχεια παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης. Ειδικότερα, η εξατομικευμένη υποστήριξη κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με:

  1. τη διαχείριση της οργανωτικής και τεχνολογικής καινοτομίας,
  2. την ενθάρρυνση δημιουργίας επιχειρηματικών δικτύων (π.χ. clusters),
  3. την υποστήριξη σε θέματα διανοητικής (βιομηχανικής και πνευματικής) ιδιοκτησίας,
  4. την επιχειρηματική διαμεσολάβηση (επιχειρηματικές συναντήσεις- επισκέψεις)  μεταξύ επιχειρήσεων ή/και φορέων σχετικών με την καινοτομία.

 

Κύριος στόχος των πρωτοβουλιών αυτών των δράσεων, αποτέλεσε και αποτελεί η ενίσχυση του παράγοντα «γνώση» και η ενδυνάμωση της καινοτομικής δραστηριότητας μέσα από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, νεωτερικών επιχειρηματικών μοντέλων, σύγχρονων δεξιοτήτων και νέων μορφών συνεργασίας μεταξύ των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Καινοτομία, Συνεργασίες και Μικρές Επιχειρήσεις

Σκοπός του παρόντος βιβλίου "Καινοτομία, Συνεργασίες και Μικρές Επιχειρήσεις" είναι να εισαγάγει τον αναγνώστη σε βασικές έννοιες για την καινοτομία και τις συνεργασίες επιχειρήσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, το βιβλίο παρουσιάζει θεωρητικές και εμπειρικές αναλύσεις σε θέματα καινοτομίας και συνεργασιών…

Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Καινοτομία και συνεργατικοί σχηματισμοί σε μικρές επιχειρήσεις

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Καινοτομία και συνεργατικοί σχηματισμοί σε μικρές επιχειρήσεις» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Εισαγωγή στη καινοτομία. Διαχείριση καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις: Εργαλεία και Δεξιότητες. Ανάπτυξη και εφαρμογή της καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις. Καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Καινοτομία ως…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οδηγός συνεργατικών σχηματισμών για μικρές επιχειρήσεις

Η ανάπτυξη συνεργατικών εγχειρημάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή καινοτομικών διαδικασιών, μεθόδων προϊόντων και επιχειρηματικών πρακτικών. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός του οδηγού συνεργατικών σχηματισμών είναι να εισαγάγει τον αναγνώστη σε θέματα που συνδέονται με την ανάπτυξη συνεργατικών επιχειρηματικών σχημάτων…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οδηγός διανοητικής ιδιοκτησίας για μικρές επιχειρήσεις

Η προστασία και αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί βασικό τμήμα της καινοτομικής διαδικασίας κάθε επιχείρησης. Ο όρος διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ) είναι γενικός και καλύπτει όλες τις κατηγορίες δικαιωμάτων, όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πιστοποιητικά υποδείγματος χρησιμότητας, πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια,…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οδηγός καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις

Οι δομικές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο σε μακροικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, έχουν μια σειρά από σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία της πλειοψηφίας των μικρών επιχειρήσεων οι οποίες καινοτομούν ή σχεδιάζουν να καινοτομήσουν. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις…

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

141 επωφελούμενες επιχειρήσεις
9 επιχειρηματικά δίκτυα
13 επιχειρηματικές επισκέψεις/συναντήσεις
130 καταρτιζόμενοι
8 μελέτες

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA