Έργα

Δίκτυο ενίσχυσης επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις

Το έργο αφορά την παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με σκοπό τη διατήρηση/βελτίωση της θέση τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Τα πεδία στα οποία πραγματοποιήθηκε η συμβουλευτική υποστήριξη προέκυψαν έπειτα από σχετική μελέτη διερεύνησης αναγκών και κάλυπταν θέματα όπως η προώθηση πωλήσεων, η χρηματοδότηση, η λογιστική διαχείριση, η ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας, η διαχείριση ποιότητας, τα θέματα ανταγωνισμού, η ασφάλεια και η υγιεινή στον χώρο εργασίας, καθώς και κάποια άλλα θέματα στα οποία ενδέχεται να χρειάζεται υποστήριξη και καθοδήγηση μια μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση.

Παράλληλα, υλοποιήθηκαν δράσεις μέντορινγκ, περιορισμένης κλίμακας, σε επιχειρήσεις που είχαν ανάγκη καθοδήγησης, επαγγελματικής υποστήριξης και επαναπροσδιορισμού στόχων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους και την περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Εντοπισμός και ανάλυση συστημάτων Mentoring για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η μελέτη έχει βασικό στόχο την πλαισίωση και υποστήριξη της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος mentoring, και έγινε με γνώμονα βασικές ποιοτικές διαστάσεις του φαινομένου, ώστε να μπορέσει να τροφοδοτήσει επαρκώς το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ανάλογου συστήματος mentoring, το…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Αξιολόγηση των δομών συμβουλευτικής υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που υλοποιούνται σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

Το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ παρέχει Πανελλαδικά δωρεάν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν αρχικά την διάγνωση και στην συνέχεια την παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας με βάση το πρόβλημα της επιχείρησης. Εστιάζει στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες είτε…

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

932 επωφελούμενες επιχειρήσεις
4 επωφελούμενες ομοσπονδίες
1 σύστημα (αρχές, μέθοδοι, εργαλεία) συμβουλευτικής
4 μελέτες
2 ενημερωτικοί οδηγοί

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA