Έργα

Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για άτομα άνω των 30 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο

Ο αγροδιατροφικός κλάδος αποτελεί έναν ιδιαίτερα δυναμικό κλάδο, στον οποίον όμως υπάρχει διαπιστωμένο έλλειμμα σύγχρονων δεξιοτήτων. Παράλληλα, υπάρχουν άνεργοι, οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν με επαγγέλματα που σχετίζονται με την αγροδιατροφή.

Με βάση τα παραπάνω, στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας δομημένης πορείας εισόδου ή επανένταξης ανέργων (άνω των 30 ετών) στην αγορά εργασίας, μέσω της ανάπτυξης και ενίσχυσης επαγγελματικών δεξιοτήτων στον αγροδιατροφικό κλάδο. Δυνητικοί ωφελούμενοι του έργου είναι τα άτομα (άνω των 30 ετών), άνεργοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ) οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο παρέμβασης το οποίο αποτελείται από δράσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης, πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και πρακτικής άσκησης.

Ειδικότερα, η επαγγελματική συμβουλευτική θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, η πρώτη  πριν την έναρξη της κατάρτισης, ενώ η δεύτερη φάση μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης. Η κατάρτιση σε επαγγελματικές δεξιότητες θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της διά ζώσης κατάρτισης στην αίθουσα διδασκαλίας ή με εξ’ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκατάρτιση, κάνοντας ευρεία χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών. Στη συνέχεια, θα υλοποιηθεί η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των καταρτιζόμενων, η οποία θα διενεργηθεί από κατάλληλα διαπιστευμένους/πιστοποιημένους φορείς. Οι δράσεις του έργου ολοκληρώνονται με την υλοποίηση πρακτικής άσκησης, η οποία πραγματοποιείται κατόπιν εξατομικευμένης σύζευξης των ωφελούμενων με επιχειρήσεις του κλάδου.

Ο απώτερος στόχος από την υλοποίηση του έργου είναι η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ανέργων όσο και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της αγροδιατροφής εν γένει.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

9 εκπαιδευτικά υλικά
150 σεμινάρια
3.000 ωφελούμενοι

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA