Έργα

Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Οι ιδιαίτερες υφιστάμενες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες αναδεικνύουν την  ανάγκη ανάπτυξης επεμβατικών δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην αγορά εργασίας άνεργων ατόμων.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αλλά και της Μελέτης Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σχεδίασε και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο έργο που περιλαμβάνει σειρά ενεργειών συμβουλευτικής υποστήριξης, στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης & πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων για 600 ανέργους, περιλαμβανομένων των νέων πτυχιούχων και των μακροχρόνια ανέργων, με έμφαση σε εκείνους οι οποίοι είναι χαμηλής εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Ειδικότερα, η επαγγελματική συμβουλευτική περιλαμβάνει την υλοποίηση 5 συνεδριών πριν την έναρξη της κατάρτισης. Η κατάρτιση σε επαγγελματικές δεξιότητες θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της διά ζώσης κατάρτισης στην αίθουσα διδασκαλίας ή με εξ’ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκατάρτιση, κάνοντας ευρεία χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών. Στη συνέχεια, θα υλοποιηθεί η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των καταρτιζόμενων, η οποία θα διενεργηθεί από κατάλληλα διαπιστευμένους/πιστοποιημένους φορείς. Οι δράσεις του έργου ολοκληρώνονται με την υλοποίηση πρακτικής άσκησης, η οποία πραγματοποιείται κατόπιν εξατομικευμένης σύζευξης των ωφελούμενων με επιχειρήσεις του κλάδου.

Απώτερος στόχος είναι  μέσω της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων η προώθηση των ωφελουμένων για την απασχόληση τους σε τομείς συμβατούς με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Π.Ι.Ν. (αγροδιατροφή και γαστρονομία, βιομηχανία της εμπειρίας, δημιουργική οικονομία).

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

27 σεμινάρια
600 ωφελούμενοι

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA