Έργα

Επιχειρηματικότητα και καινοτομία για ΜΜΕ - Εντός Αθηνών

Το έργο αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Δήμου της Αθήνας. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν δράσεις εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε υποστήριξη σε ομάδες επιχειρήσεων που επιδιώκουν τη διαμόρφωση επιχειρηματικών δικτύων για την προώθηση των αναπτυξιακών σχεδίων τους. Το χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων υπηρεσιών συμπλήρωσε η δράση για τον σχεδιασμό και την ανάδειξη επιχειρηματικών διαδρομών στην πόλη της Αθήνας, οι οποίες λειτουργούν σαν εργαλείο ανάπτυξης και προώθησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αξιοποιώντας στοιχεία από την ιστορία της πόλης, το πολιτιστικό της κεφάλαιο και την εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτήν.

Ο στόχος από την υλοποίηση του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας της μικρομεσαίας επιχείρησης, η ενίσχυση της βιωσιμότητάς της και η προσαρμογή της στις σύγχρονες ανάγκες της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων επιχειρηματικής υποστήριξης.

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Συνεργατικοί σχηματισμοί και αστική ανάπτυξη: η περίπτωση της Αθήνας

Τι είναι οι συνεργατικοί σχηματισμοί και τα δίκτυα επιχειρήσεων; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και το πλαίσιο λειτουργίας τους στα αστικά κέντρα και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα; Οι παραπάνω είναι μερικές από τις ερωτήσεις που επιχειρεί να απαντήσει η μελέτη «Συνεργατικοί…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Τέσσερις και έξι επιχειρηματικές διαδρομές στην Αθήνα

Οι επιχειρηματικές διαδρομές αποτελούν ένα καινοτόμο εργαλείο, αρκετά διαδεδομένο κατά τα τελευταία χρόνια, το οποίο έχει ως αφετηρία την ιδέα της επιχειρηματικής συσπείρωσης (cluster) και στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ταυτοχρόνως στην προβολή συγκεκριμένων περιοχών ενδιαφέροντος των πόλεων. Οι…

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

278 επωφελούμενες επιχειρήσεις
2 συνεργατικοί σχηματισμοί
4 επιχειρηματικές διαδρομές
5 μελέτες

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA