Έργα

Εταιρική κοινωνική ευθύνη και μικρές επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων

 

Το έργο αφορά την υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, ομαδικής και εξατομικευμένης πληροφόρησης και συμβουλευτικής, επιμόρφωσης και δικτύωσης, καθώς και εφαρμογής πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) στον Δήμο Αθηναίων.

Από τις εν λόγω δράσεις ωφελήθηκαν τόσο οι κοινωνικές-συνεταιριστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν ή/και δραστηριοποιούνται στον Δήμο Αθηναίων και οι εργαζόμενοί τους, όσο και ιδιωτικές επιχειρήσεις με έδρα το Δήμο Αθηναίων, καθώς και οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και τα στελέχη τους.

 

Σκοπό του έργου αποτελεί η πρόληψη και η καταπολέμηση του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων πληθυσμού εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, μέσα από δράσεις αξιοποίησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Στο πλαίσιο του έργου το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ευαισθητοποίησε μικρές επιχειρήσεις και ενεργοποίησε κλαδικούς συνδικαλιστικούς φορείς για την υποστήριξη φορέων του Δήμου Αθηναίων.

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οδηγός ανάπτυξης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) σε μικρές επιχειρήσεις

Παρόλο που η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) δεν είναι καινούρια, μια σειρά παραγόντων, όπως ανησυχία για επιπτώσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο περιβάλλον, δυνατότητες των κρατών στην επίλυση οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, ανάπτυξη της τεχνολογίας, αυξανόμενο ενδιαφέρον των…

Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Δεξιότητες αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων ΕΚΕ για δράσεις κοινωνικής ένταξης & επιχειρηματικότητας

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Δεξιότητες αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων ΕΚΕ για δράσεις κοινωνικής ένταξης και επιχειρηματικότητας» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Αειφόρος Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα Καλές Πρακτικές, Διεθνείς Έρευνες, Τάσεις, Νομοθεσία Πηγές χρηματοδότησης Δράσεις προς χρηματοδότηση Σκοπό του υλικού αποτελεί…

Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Μεθοδολογίες και τεχνικές δημιουργίας δικτύων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε τοπικό επίπεδο

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Μεθοδολογίες και τεχνικές δημιουργίας δικτύων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε τοπικό επίπεδο» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Αειφόρος ανάπτυξη και εταιρική κοινωνική ευθύνη Καλές πρακτικές, τάσεις και νομοθεσία Ενδιαφερόμενα μέρη Εμείς και ο κόσμος γύρω μας Κάνοντας…

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

21 επωφελούμενες επιχειρήσεις
7 επωφελούμενοι συλλογικοί φορείς
2 εκπαιδευτικά εγχειρίδια

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA