ΕΡΓΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ

Εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών σε κλάδους και επαγγέλματα

Το Εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών επαγγελμάτων, αποτελεί ουσιαστικά ένα σύστημα διερεύνησης, ανάλυσης, κατανόησης και αποτύπωσης επικείμενων μεταβολών σε είκοσι (20) συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Από τη λειτουργία του εργαστηρίου αναμένεται να  ενισχύεται η «προσαρμοστική ικανότητα» των επιχειρήσεων στα συγκεκριμένα επαγγέλματα, καθώς θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις επερχόμενες αλλαγές που αναμένεται να επηρεάσουν το περιβάλλον λειτουργίας τους στο άμεσο μέλλον.

Τα επαγγέλματα τα οποία θα μελετηθούν στο πλαίσιο λειτουργίας του εργαστηρίου είναι: Αισθητικός, Αλουμινοσιδηροκατασκευαστής, Αμπελουργός – Οινοποιός, Αργυροχρυσοχόος, Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος, Εγκαταστάτης και Συντηρητής Καυστήρων Υγρών Αερίων καυσίμων, Ειδικός προσθετικής κατασκευής, Ελαιουργός, Επαγγελματίας οπτικοακουστικού τομέα, Επαγγελματίας Χειροτέχνης (Κεραμοποιός),  Επιπλοξυλουργός, Ζαχαροπλάστης, Μεσίτης Ακινήτων, Μηχανικός/ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων, Τεχνίτης υαλοπινάκων, Υδραυλικός, Υπεύθυνος διαχείρισης ιστοσελίδων, ψηφιακών πλατφορμών & social media, Υπεύθυνος καταστήματος εστίασης /υγειονομικού ενδιαφέροντος, Φωτογράφος - ειδικός ψηφιακών λήψεων, Ψυκτικός.

Η μέθοδος διερεύνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του επαγγέλματος, τον εντοπισμό και τη μελέτη συγκεκριμένων παραγόντων (πχ επιχειρηματικό περιβάλλον, νέες τεχνολογίες, δεξιότητες) που επηρεάζουν τα υπό εξέταση επαγγέλματα και τη διαμόρφωση σχεδίων προσαρμογής στις επικείμενες αλλαγές (Οδικοί Χάρτες).

Παράλληλα με τις εργασίες παρακολούθησης των αλλαγών, θα υλοποιηθούν  δράσεις ενδυνάμωσης για τα επιλεγμένα επαγγέλματα μέσα από την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών, όπως εκπόνηση επαγγελματικών περιγραμμάτων, ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου και υλικών, διαμόρφωση σχημάτων πιστοποίησης κ.α.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Διαμόρφωση πρότυπης μεθοδολογίας και εργαλείων παρακολούθησης αλλαγών που δύναται να εφαρμοστούν για κάθε υπό εξέταση επάγγελμα
  • Ανάλυση και κατανόηση παραμέτρων αλλαγής σε διαφορετικά και συχνά αλληλοεπιδρούμενα επίπεδα περιβάλλοντος (θεσμικό, επιχειρηματικό, νέες τεχνολογίες κοκ)
  • Ενίσχυση της ετοιμότητας των επαγγελμάτων ως προς τις επερχόμενες αλλαγές μέσα από την κατάρτιση Οδικών Χαρτών Προσαρμογής Επαγγελμάτων
  • Στοχευμένες δράσεις ενδυνάμωσης επαγγελμάτων με βάση αναδυόμενες τάσεις και δυναμικές

 

 

 

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οδικός χάρτης προσαρμογής του επαγγέλματος «Εγκαταστάτης – συντηρητής ανελκυστήρων»

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί τη δράση του Εργαστηρίου πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών στα επαγγέλματα με στόχο να καλύψει ένα σημαντικό κενό στρατηγικής πληροφόρησης, όπως εντοπίζεται σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Αυτό αφορά στην έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, εξελίξεων και μεταβολών…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οδικός χάρτης προσαρμογής του επαγγέλματος «Αρτοποιός»

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί τη δράση του Εργαστηρίου πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών στα επαγγέλματα με στόχο να καλύψει ένα σημαντικό κενό στρατηγικής πληροφόρησης, όπως εντοπίζεται σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Αυτό αφορά στην έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, εξελίξεων και μεταβολών…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οδικός χάρτης προσαρμογής του επαγγέλματος «Αισθητικός»

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί τη δράση του Εργαστηρίου πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών στα επαγγέλματα με στόχο να καλύψει ένα σημαντικό κενό στρατηγικής πληροφόρησης, όπως εντοπίζεται σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Αυτό αφορά στην έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, εξελίξεων και μεταβολών…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οδικός Χάρτης προσαρμογής του επαγγέλματος «Ελαιουργός»

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί τη δράση του Εργαστηρίου πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών στα επαγγέλματα με στόχο να καλύψει ένα σημαντικό κενό στρατηγικής πληροφόρησης, όπως εντοπίζεται σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Αυτό αφορά στην έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, εξελίξεων και μεταβολών…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οδικός Χάρτης προσαρμογής του επαγγέλματος «Μεσίτης ακινήτων»

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί τη δράση του Εργαστηρίου πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών στα επαγγέλματα με στόχο να καλύψει ένα σημαντικό κενό στρατηγικής πληροφόρησης, όπως εντοπίζεται σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Αυτό αφορά στην έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, εξελίξεων και μεταβολών…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οδικός Χάρτης προσαρμογής του επαγγέλματος «Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης»

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί τη δράση του Εργαστηρίου πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών στα επαγγέλματα με στόχο να καλύψει ένα σημαντικό κενό στρατηγικής πληροφόρησης, όπως εντοπίζεται σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Αυτό αφορά στην έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, εξελίξεων και μεταβολών…

Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οδικός Χάρτης προσαρμογής του επαγγέλματος «Υδραυλικός»

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί τη δράση του Εργαστηρίου πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών στα επαγγέλματα με στόχο να καλύψει ένα σημαντικό κενό στρατηγικής πληροφόρησης, όπως εντοπίζεται σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Αυτό αφορά στην έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, εξελίξεων και μεταβολών…

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν προσκλήσεις ή διαγωνισμοί.

Αποτελέσματα έργου

20 οδικοί χάρτες προσαρμογής επαγγελμάτων
10 επικαιροποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα
5 νέα επαγγελματικά περιγράμματα
7 εκπαιδευτικά περιεχόμενα και υλικά
7 σχήματα πιστοποίησης

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA