Έργα

Στήριξη προσαρμοστικότητας και ανθεκτικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Το έργο περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις στήριξης, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, ανθεκτικότητας και εκσυγχρονισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα ολοένα μεταβαλλόμενο οικονομικό, θεσμικό, δημογραφικό, επιχειρηματικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

Ειδικότερα, μέσω των δράσεων του, συγκροτούνται μηχανισμοί παρακολούθησης των μεταβολών, τάσεων και εξελίξεων στο οικονομικό, θεσμικό, δημογραφικό, επιχειρηματικό και τεχνολογικό περιβάλλον με βασικό στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας και της προσαρμοστικότητας των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων στις επερχόμενες αλλαγές σε διάφορα επίπεδα.

Στόχος επίσης είναι η κάλυψη του κενού στρατηγικής πληροφόρησης σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων και η διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών στήριξης της προσαρμογής μικρών επιχειρήσεων στις εξελισσόμενες τεχνολογικές αλλαγές σε συνδυασμό με την προώθηση της ενδυνάμωσης των αυτο-απασχολούμενων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην στήριξη της ελληνικής χειροτεχνικής δραστηριότητας και στις παρεμβάσεις στήριξης της ανθεκτικότητας των μικρών επιχειρήσεων

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν γεγονότα ή νέα.

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση αναζήτησης επιστημονικού στελέχους

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση επιστημονικού στελέχους Χρηματοδότηση:  Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο  «Ανάπτυξη μηχανισμών και εφαρμογή δράσεων στήριξης…

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση αναζήτησης στελέχους διαχείρισης και υλοποίησης έργου

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση στελέχους διαχείρισης και υλοποίησης έργου Χρηματοδότηση:  Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 6 της Πράξης με τίτλο  «Ανάπτυξη μηχανισμών και…

Αποτελέσματα έργου

15 έρευνες γνώμης
40 ενημερωτικά/ερευνητικά κείμενα
20 νέοι οδικοί χάρτες προσαρμογής επαγγελμάτων
1 μελέτη για τον κλάδο της χειροτεχνίας
40 επιχειρήσεις που θα υποστηριχθούν/καθοδηγηθούν ως προς την ανθεκτικότητα τους

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA