Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Έξυπνες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και απομακρυσμένη διαχείριση

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Έξυπνες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και απομακρυσμένη διαχείριση» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

  • Εισαγωγή στις έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
  • Τοπολογία στην τεχνική KNX TP
  • Επικοινωνία KNX TP 1.
  • Βασικά υλικά για τις έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
  • Δομή και τύποι των BUS συνδρομητών.
  • Προγραμματισμός με το ETS
  • Πρακτικές εφαρμογές με το ETS
  • Κατασκευή έξυπνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για KNX TP

Σκοπός του υλικού είναι η ενημέρωση των ηλεκτρολόγων όλων των βαθμίδων που θέλουν να ασχοληθούν με ένα νέο πεδίο δράσης, τις έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τις δυνατότητες και τα οφέλη που μπορεί αυτή να δώσει. Παρουσιάζονται οι γνωστές τεχνικές δημιουργίας έξυπνων εγκαταστάσεων που μπορούν να βρεθούν στην ελληνική αγορά. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανοιχτή τεχνική KNX, η οποία είναι η πλέον διαδεδομένη στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA