Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Συνεργατικοί σχηματισμοί και αστική ανάπτυξη: η περίπτωση της Αθήνας

Τι είναι οι συνεργατικοί σχηματισμοί και τα δίκτυα επιχειρήσεων; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και το πλαίσιο λειτουργίας τους στα αστικά κέντρα και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα; Οι παραπάνω είναι μερικές από τις ερωτήσεις που επιχειρεί να απαντήσει η μελέτη «Συνεργατικοί σχηματισμοί και αστική ανάπτυξη: η περίπτωση της Αθήνας».

Οι συνεργατικοί σχηματισμοί και τα δίκτυα επιχειρήσεων αποτελούν εργαλεία για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μέσα στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δέχονται περισσότερες πιέσεις λόγω του μικρού μεγέθους τους και της τοπικότητας που χαρακτηρίζει τόσο την παραγωγή τους, όσο και τη διάθεση των προϊόντων τους. Οι συνεργατικοί σχηματισμοί εντός των πόλεων και τα δίκτυα επιχειρήσεων λειτουργούν ως μια δυναμική συνθήκη για την ανάπτυξη της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων όπου συμμετέχουν σε αυτά.

Η μελέτη καταγράφει τις προϋποθέσεις για τη βέλτιστη ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών, εστιάζοντας στις επιχειρηματικές συγκεντρώσεις και στο παράδειγμα της πόλης της Αθήνας.

Πως η ίδια ανάπτυξη των πόλεων συνεισφέρει στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών τους;

Οι πόλεις, διαχρονικά λειτουργούν ως πόλοι ανάπτυξης συσσωρεύοντας επενδυτικά κεφάλαια αλλά και εξειδικευμένο προσωπικό σε διάφορους δυναμικούς κλάδους. Ο ρόλος των αστικών κέντρων είναι διπλός τόσο ως προς την ίδια την αστική ανάπτυξη, όσο και για την συνεισφορά τους στην ντόπια οικονομία. Η γεωγραφική εγγύτητα είναι βασική παράμετρος για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων.

Οι συνεργατικοί σχηματισμοί και τα δίκτυα επιχειρήσεων στα αστικά κέντρα μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά στη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τοπικού οικονομικού περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται.

Η παρούσα μελέτη καταγράφει τις προϋποθέσεις για τη βέλτιστη ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών, εστιάζοντας στις επιχειρηματικές συγκεντρώσεις και στο παράδειγμα της πόλης της Αθήνας, ενώ παράλληλα επιχειρεί να παρουσιάσει το πώς τα αστικά κέντρα και η ανάπτυξη τους συμβάλλουν στη διαμόρφωση κατάλληλων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη συνεργειών και ανάπτυξης της καινοτομίας μεταξύ επιχειρήσεων.

Στη μελέτη παράλληλα γίνεται μια καταγραφή καλών πρακτικών από το εξωτερικό αλλά και από το τοπικό επιχειρηματικό περιβάλλον της Αθήνας, ενώ τέλος εντοπίζει τις συγκεντρώσεις και τους δυναμικούς κλάδους που θα μπορούσαν να αναπτύξουν συνεργατικούς σχηματισμούς στην πόλη της Αθήνας.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας» με κωδικό ΟΠΣ 464644 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικών πόρων.

Βασικό συμπέρασμα

Οι συνεργατικοί σχηματισμοί και τα δίκτυα επιχειρήσεων είναι δυνατόν να προσφέρουν πολλά οφέλη στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτούς, επιτρέποντας τους να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας, να μειώσουν τα κόστη τους και να υιοθετήσουν στρατηγικές καινοτομίας, εξωστρέφειας και γνώσης.

Κύρια ευρήματα

Οι δυναμικοί κλάδοι που θα μπορούσαν να αναδείξουν συνεργατικούς σχηματισμούς και δίκτυα είναι: η κλωστοϋφαντουργία, η ένδυση, η υπόδηση, οι εκδόσεις, οι εκτυπώσεις, αυτοκίνητο-μοτοσικλέτα, κόσμημα-αργυροχρυσοχοΐα, ανάπτυξης λογισμικού, υπηρεσίες τουρισμού, η αγορά ακινήτων (real estate), της φωτογραφίας-φιλμ-τηλεόρασης, της διαφήμισης και των πρακτορείων ειδήσεων (media) και αυτός της εστίασης και του τουρισμού.

Οι συνεργατικοί σχηματισμοί ενισχύουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξάνοντας την παραγωγικότητα τους, αυξάνοντας την καινοτομία τους και ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων.

Το 2014  ήταν ενεργοί πάνω από 2.000 συνεργατικοί σχηματισμοί σε 409 περιφέρειες χωρών της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένων κρατών μη μελών της Ε.Ε., όπως η Ρωσία και η Ουκρανία.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA