Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Γεωθερμία – Ηλιοθερμία – Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Γεωθερμία – Ηλιοθερμία – Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

  • Γεωθερμία - Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ).
  • Ηλιοθερμία - Θερμικά ηλιακά συστήματα (ΘΗΣ).
  • Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας.

Σκοπός του υλικού είναι να παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις που θα βοηθήσουν τον τεχνίτη υδραυλικό να εγκαθιστά γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ) και θερμικά ηλιακά συστήματα (ΘΗΣ) για οικιακές και εμπορικές εφαρμογές. Επιπλέον, βοηθάει στην ορθή επιλογή και χρήση τεχνικών και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και νερού.

Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, ειδικά θέματα σχεδιασμού και εγκατάστασής τους, παράδοσης στην πελάτη και συντήρησής τους. Περιλαμβάνονται και άλλα θέματα ενδιαφέροντος, όπως της κοστολόγησης έργων αλλά και περιβαλλοντικά επιχειρήματα.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι απαιτούμενες δεξιότητες για την εγκατάσταση ενός θερμικού ηλιακού συστήματος που πληροί τις προσδοκίες απόδοσης και αξιοπιστίας του πελάτη, ενσωματώνει όλες τις προδιαγραφές ποιότητας και συμμορφώνεται με τους εφαρμοστέους κώδικες και πρότυπα.

Τέλος, γίνεται αναφορά στον ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό για το σύστημα παραγωγής ΖΝΧ, στα εξαρτήματα και στις συσκευές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, αλλά και στους τρόπους βελτίωσης του σχεδιασμού των υδραυλικών εγκαταστάσεων.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA