Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Δεξιότητες αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων ΕΚΕ για δράσεις κοινωνικής ένταξης & επιχειρηματικότητας

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Δεξιότητες αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων ΕΚΕ για δράσεις κοινωνικής ένταξης και επιχειρηματικότητας» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

  • Αειφόρος Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα
  • Καλές Πρακτικές, Διεθνείς Έρευνες, Τάσεις, Νομοθεσία
  • Πηγές χρηματοδότησης
  • Δράσεις προς χρηματοδότηση

Σκοπό του υλικού αποτελεί αφενός η ανάδειξη της σημασίας και των οφελών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αφετέρου η αναγνώριση ευκαιριών για χρηματοδότηση δράσεων της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA