Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Δεξιότητες αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων ΕΚΕ για δράσεις κοινωνικής ένταξης & επιχειρηματικότητας

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Δεξιότητες αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων ΕΚΕ για δράσεις κοινωνικής ένταξης και επιχειρηματικότητας» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

  • Αειφόρος Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα
  • Καλές Πρακτικές, Διεθνείς Έρευνες, Τάσεις, Νομοθεσία
  • Πηγές χρηματοδότησης
  • Δράσεις προς χρηματοδότηση

Σκοπό του υλικού αποτελεί αφενός η ανάδειξη της σημασίας και των οφελών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αφετέρου η αναγνώριση ευκαιριών για χρηματοδότηση δράσεων της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

NEWSLETTER

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA