Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Διαχείριση ψυκτικών ουσιών θερμοκηπίου

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Διαχείριση ψυκτικών ουσιών θερμοκηπίου» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

  • Στοιχεία θερμοδυναμικής.
  • Ψυκτικός κύκλος μηχανικής συμπίεσης ατμών.
  • Ψυκτικά ρευστά.
  • Έλεγχοι στεγανότητας – διαρροών και χειρισμός συστήματος και ψυκτικού μέσου.
  • Βασικά μηχανήματα, εξαρτήματα και συσκευές συστημάτων ψήξης – κλιματισμού.
  • Σωληνώσεις ψυκτικών εγκαταστάσεων.

Σκοπός του υλικού είναι να παράσχει βασικές γνώσεις τεχνολογίας της ψύξης, ώστε οι επιμορφούμενοι (α) να αποκτήσουν γνώση των σχετικών διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) 842/2006, (ΕΚ) 1516/2007 και (ΕΚ) 303/2008 και (β) να διευρύνουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που διαθέτουν προς την κατεύθυνση της εφαρμογής περιβαλλοντικά ορθών πρακτικών αναφορικά με τη διαχείριση των ψυκτικών ουσιών θερμοκηπίου. Επίσης, το εκπαιδευτικό αυτό υλικό, συνεισφέρει στην προετοιμασία των επιμορφούμενων για την επιτυχή συμμετοχή τους στη διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με το ΦΕΚ Β/1447/1406/14-6-2013.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA