Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Τεχνική κατάρτιση υδραυλικών

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Τεχνική κατάρτιση υδραυλικών» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

  • Μονάδες μέτρησης, γενικές γνώσεις φυσικής και υδραυλικής.
  • Εγκαταστάσεις αποχέτευσης.
  • Εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ζεστού νερού.
  • Εγκαταστάσεις αερίων και άλλων ρευστών.
  • Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης.
  • Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας.

Σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο βασίζεται στο Επαγγελματικό Περίγραμμα του «Τεχνίτη Υδραυλικών Εγκαταστάσεων», στην ισχύουσα νομοθεσία και κυρίως στις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.), είναι να καλύψει το κενό που υπήρχε από την έλλειψη εγκύρων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών.

Περιληπτικά, παρουσιάζονται και αναλύονται βασικές έννοιες της φυσικής, των μεγεθών, των μονάδων μέτρησης και των πιο γνωστών και συνηθισμένων φαινομένων  υδραυλικής. Επίσης, παρουσιάζονται κανόνες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ζεστού νερού, το φαινόμενο της γραμμικής και εγκάρσιας διαστολής τους, ο τρόπος αντιμετώπισής της καθώς και οι κανόνες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ζεστού νερού αποχέτευσης.

Επιπλέον, εξετάζονται τα βασικότερα σημεία του Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, οι εγκαταστάσεις αερίου και τα βασικά της τμήματα, καθώς και όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία της εγκατάστασης αερίου, τη λειτουργία και τη συντήρησή της, καθώς και τα απαιτούμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στην περίπτωση διαρροής αερίου.

Τέλος, παρουσιάζονται και αναλύονται βασικές έννοιες και ορισμοί των εγκαταστάσεων πυρόσβεσης και τα Μέσα Ατομικής Προστασίας.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA